Søg
 

Sundhedsvæsenet skal tæt på borgerne

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. september 2019

Sundhedsvæsenet skal hænge sammen og møde borgeren tæt på eller i eget hjem. Det var budskabet på topmødet, hvor mere end 100 embedsmænd og politikere fra region og kommuner drøftede strategien for fremtidens nære sundhedsvæsen.

​​Med en aldrende befolkning og voksende krav til fleksibilitet og kvalitet er fremtidens sundhedsvæsen under pres. Det kræver omstilling og fælles løsninger på tværs af sektorer.
 
- Målet er, at vi går i takt og løser udfordringerne i fællesskab. Jeg forpligter mig til, at Region Sjælland får sat handlekraft bag ordene om denne helt nødvendige omstilling i sundhedsvæsnet. Derfor rækker vi hånden ud til kommunerne og lytter til, hvad der er vigtigst for dem, så vores kommende strategi imødekommer borgernes behov, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.
 
På dagens topmøde drøftede 17 kommuner og regionen fire fokusområder. Fokusområderne var fleksibel behandling i borgerens eget hjem, almen lægehjælp tæt på borgerens hjem, akut hjælp tilpasset til borgernes behov og sammenhængende behandling.
 

Akuthjælp i hjemmet

Topmødet blev indledt med en videohilsen fra sundhedsminister, Magnus Heunicke, der bakker op om initiativet til det fælles topmøde og tættere samarbejde. Herefter gik alle deltagerne i dialog om dagens temaer under overskriften samarbejde på tværs af det nære sundhedsvæsen.
 
- Der er gode og nye muligheder i at bruge vores og regionens samlede kompetencer. Hvis vi kan rykke den akutte behandling ud i hjemmet, vil det være en stor gevinst for borgerne. For eksempel vil en paramediciner ved udrykning kunne bruge digitale værktøjer til at dele lyd, billede og patientens målinger med en mere specialiseret læge eller sygeplejerske. På den måde vil patienterne kunne undgå unødvendige indlæggelser og genindlæggelser, siger Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, og fortsætter.
 
- Det kræver selvfølgelig, at vi har digital infrastruktur alle steder, og det er ikke tilfældet i dag, så der ligger også en fælles opgave, siger han.
 

Arbejder videre med input

Deltagerne på mødet drøftede blandt andet også, hvordan man i højere grad kan anvende teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet for eksempel til at skabe mere fleksibel behandling i borgerens eget hjem.
 
- Vi skal være optagede af at have fokus på borgerne, og nye digitale løsninger skal understøtte det. Vi har forskellige roller og opgaver, og det er vigtigt, at sektorovergangene sker med fokus på borgerne. De skal opleve, at det behov, de har for at blive behandlet, det bliver løst tæt på dem selv, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland, og fortsætter.
 
- Vi skal derfor også finde nye samarbejdsflader i borgerens eget hjem. Et væsentligt fælles mål bliver at skabe tryghed i den behandling. Dagens møde har givet mig mere lyst og inspiration til at kaste yderligere politisk kapital ind i arbejdet med det nære sundhedsvæsen, siger han.
 
Topmødet blev afsluttet med en opsamling, der skal bruges i det videre arbejde med en samlet strategi for det nære sundhedsvæsen i regionen. Strategien vedtages af regionsrådet i december 2019.


   

Vedhæftede filer

Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96
Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, 24 99 13 ​​83
Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR, 61 66 03 75
Pressevagten i Region Sjælland, 57 87 50 52

 
 
Oprettet
26.09.19
Opdateret
26.09.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52