Søg
 

Sundhedsminister giver to millioner til Broen til bedre sundhed

Pressemeddelelse: Fredag d. 19. september 2014

En gruppe borgere fra Lolland og Falster, der er storforbrugere af sundhedstilbud, skal selv være med til at finde frem til en løsning, så de oplever mere sammenhæng og får et bedre liv - og det offentlige bruger de massive ressourcer mere konstruktivt.

Det er kernen i et projekt, som sundhedsminister Nick Hækkerup netop har bevilget to millioner kroner til, fra en pulje til at reducere ulighed i sundhed. Pengene er givet til Region Sjælland og partnerskabet ”Broen til bedre sundhed”, der vil udvikle en ny model til at skabe sammenhæng for borgere, der er multi-brugere af social- og sundhedssystemet.

Undersøgelser har vist, at cirka en procent af borgerne bruger op mod 30 procent af sundhedsudgifterne. Med projektet vil partnerskabet bag ”Broen for bedre sundhed” udvikle en ny model for sammenhængende sundhedstilbud for borgere på Lolland og Falster, der hører til den ene procent.

Ny og banebrydende metode

- Der er tale om at en ny og banebrydende måde at samarbejde med denne gruppe af borgere på, så vi kan ommøblere velfærden og reducere uligheden i sundheden, siger sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon, Region Sjælland.

Systemet skal indrettes efter borgernes behov frem for det omvendte.

Gevinst for patienten og for det offentlige

Indsatsen vil blive udviklet i et tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende.

- Vi går i direkte dialog med de borgere, der er storforbrugere af sundhedsydelser – sygehuse, praktiserende læge, hjemmepleje – og af sociale ydelser, siger Preben Cramon.

- Vi vil finde ud af, hvordan man kan finde en løsning for den enkelte borger, hvor de massive ressourcer bliver brugt på en måde, så borgeren oplever mere sammenhæng og får et bedre liv. Det skal først og fremmest være en gevinst for den enkelte patient og de pårørende, og dernæst for det offentlige, siger Preben Cramon.

Fra fem til 1500 borgere

I første omgang vil projektet afprøve metoden i samarbejde med fem borgere - og efterfølgende på større og større grupper af multi-brugere. Den samlede målgruppe i Lolland og Guldborgsund kommuner skønnes at udgøre 1000-1500 mennesker.

Kun sammen med borgerne kan vi bryde det negative mønster

Metoden falder helt i tråd med den politiske vision i Region Sjælland om ”Patienten som partner”.

- Vi vil netop gerne bruge patienterne som aktive partnere i udviklingen af vores sundhedsvæsen. Uden at inddrage borgerne tror jeg slet ikke, at vi kan bryde det negative mønster med ulighed i sundhed, siger regionrådsformand Jens Stenbæk.

- Jeg vil gerne sige tak til sundhedsminister Nick Hækkerup for opbakningen til vores store udviklingsprojektet i samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner. Lige fra sin tiltræden som sundhedsminister har Nick Hækkerup vist interesse for, hvordan Broen til bedre sundhed kan gøre op med uligheden i sundhed, siger Jens Stenbæk.

FAKTABroen til bedre sundhed

  • Vision: Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser.
  • Målsætning: Flere raske, mere kvalitet og bedre økonomi.
  • Det er Danmarks største partnerskabsaftale i forhold til reduktion af ulighed i sundhed, hvor kommuner, sygehus, praktiserende læger og lokalsamfund står sammen.
  • Partnerskabet består af Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien, Business Lolland-Falster, Praktiserende Lægers Organisation og Region Sjælland.
  • Broen til bedre sundhed er et mange-årigt udviklingsprojekt med en vifte af indsatser. Sundhedsministeriets to millioner kroner går til projektet "Sammenhængende borgerforløb for multibrugere af social- og sundhedsydelser”.
 

Kontaktoplysninger for pressen

Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon, Region Sjælland, mobil 21 22 22 90

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, mobil 20 37 11 98

 

Oprettet
19.09.14
Opdateret
19.09.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52