Søg
 

Sundhedsdansk lærer nye danskere at navigere i sundhedsvæsenet

Pressemeddelelse: Fredag d. 23. oktober 2020

​Større ordforråd, viden om sundhedsvæsenet og forståelse for symptomer på fysiske og psykiske helbredsproblemer er bare nogle af de ting, som undervisningsmaterialet "Sundhedsdansk" giver de voksne udlændinge på sprogcentrene.

Det viser en ny evaluering.
 
Recept eller håndkøb? Valget giver sig selv for de fleste, når de går ind og trækker et nummer på apoteket for at købe medicin. Sådan er det dog ikke for alle, der ikke er opvokset i Danmark eller har dansk som modersmål.
 
Derfor har Region Sjælland i samarbejde med Holbæk Kommune og AOF Sprogcenter Nordvest udviklet undervisningsmaterialet Sundhedsdansk til brug på danskuddannelse for voksne udlændinge. Og det hjælper, viser evalueringen.
 
- Med Sundhedsdansk giver vi borgerne et sprog til deres møde med sundhedsvæsenet. Det gør det nemmere for dem at have dialogen om sygdomme og behandling. De kan sætte ord på deres situation og forstår nemmere, hvad lægen siger, eller hvad knapperne på apoteket betyder. For det kan være enormt udfordrende både for de pågældende borgere og for sundhedsvæsenet. Her hjælper Sundhedsdansk dem på vej, siger Jens Ravn, formand for Praksisplanudvalget i Region Sjælland.
 
Danmarks Evalueringsinstitut har stået for evalueringen, og den viser, at materialet generelt har positive virkninger på kursisternes læring. De får et øget ordforråd, øget viden om det danske sundhedsvæsen og en bedre forståelse for den danske kultur for blandt andet sundhed på arbejdspladsen og forebyggelse af smitte.
 
Intentionen er, at Sundhedsdansk modvirker den ulighed i sundhed, som er en stor udfordring, ikke mindst blandt socialt udsatte grupper. Intensionen er samtidig, at brugerne af sundhedsdansk tidligere bliver opmærksomme på - og gør opmærksom på - symptomer på kræft.
 

Brugbart materiale for lærerne

Undervisningsmaterialet er ikke kun godt for borgerne, det virker også for lærerne. Sproglærerne oplever blandt andet, at materialet er meget brugbart i undervisningen, og at deres kursister finder materialet relevant. Materialet består af film, skriftligt materiale, opgavehæfter og tests. Det er bygget op over otte afgrænsede emner, som kan benyttes uafhængigt af hinanden.
 
- Sundhedsdansk hjælper borgerne til tidligt at være opmærksomme på symptomer og til at tale bedre og hurtigere med lægen, end de gør i dag. På den måde undgår borgerne, at eventuel sygdom når at udvikle sig og samtidig sparer vores sundhedsvæsen ressourcer, fordi den tidlige indsats virker forebyggende. Samlet set modvirker vi den ulighed i sundhed, der nemt opstår, hvis vi ikke fortæller borgerne, hvordan de bedst får gavn af de tilbud, de har ret til i Region Sjælland, siger Per Nørhave, formand for Udvalget for Sundhed for Alle i Region Sjælland.
 
Formålet med "Sundhedsdansk" er at udvikle voksne udlændinges evne til at navigere og kommunikere hensigtsmæssigt i mødet med det danske sundhedsvæsen. Desuden er målet at skabe viden om og forståelse for det danske sundhedsvæsens tilgang til behandling, som består af andet og mere end at udskrive medicin. Ved at lette kommunikationen med sundhedspersonalet er der bedre mulighed for at sygdomme som for eksempel kræft opdages tidligt, hvilket har stor betydning for muligheden for helbredelse. Samtidig bliver risikoen for fejldiagnosticering og fejlbehandling mindre, hvis begge parter kan forstå hinanden.
 
- Et effektiv middel mod kræft er at opdage sygdommen tidligt i forløbet. Forudsætningen for, at det kan ske, er, at borgerne er i stand til at sætte ord på symptomerne. Derfor lancerede vi projektet "Tidlig Opsporing af Kræft" i Region Sjælland i samarbejde med Holbæk Kommune og AOF Sprogcenter Nordvest, siger Jens Ravn.
 
"Sundhedsdansk" blev lanceret i 2019, som led i projekt "Tidlig opsporing af Kræft", da kræft rammer bredt på tværs af sociale og kulturelle skel. Forskning på området viser, at etniske minoriteter i Danmark ofte kommer senere til lægen, når de oplever symptomer på alvorlig sygdom. Samtidig peger forskningen på, at flere i denne gruppe er skeptiske overfor det danske sundhedsvæsen.
 
Denne skepsis bunder i vid udstrækning i sproglige og kulturelle barrierer. Og netop disse faktorer medvirker også til, at der kan opstå udfordringer i mødet mellem de nye borgere og det danske sundhedsvæsen.
 

Fakta:

Sundhedsdansk giver kursister:
  • et øget ordforråd om kroppen og om sundhedssystemet
  • et udvidet kendskab til sundhedssystemet, hvordan man henvender sig til lægen, og brug af sundhedskortet
  • viden om kroppens organer og læring om symptomer på psykiske helbredsproblemer
  • viden og læring om den danske ventekultur
  • viden om kultur for forebyggelse af smitte
  • viden om håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger på danske arbejdspladser
Evalueringen bygger på kvalitative data i form af interviews med 12 sproglærere og 17 kursister fordelt på fem sprogcentre i Region Sjælland, samt enkelte interviews med fire sproglærere, som har anvendt materialet uden for sprogcentrene i Region Sjælland.
 
Midlerne til Sundhedsdansk kommer fra indsatsen i forbindelse med sundhedsstrategien Jo før, Jo bedre. Aktuelt arbejdes der på at udvikle Sundhedsdansk med et ekstra modul, der bl.a. omhandler livmoderhalskræftscreening i regi af Kræftplan 4.


Evalueringen


 

Kontaktoplysninger for pressen

Jens Ravn, formand for Praksisplanudvalget, 51 54 08 82
Per Nørhave, formand for Udvalget for Sundhed for Alle, 93 57 77 16
 
 
Oprettet
26.10.20
Opdateret
26.10.20
 

 Kontakt