Søg
 

Styrelse ophæver påbud til afsnit for brystundersøgelser

Pressemeddelelse: Onsdag d. 28. oktober 2020

Afsnittet for brystundersøgelser, der tidligere lå på Ringsted Sygehus, har rettet op på de fejl og mangler, som gav påbud i februar. Undersøgelserne foregår nu på Sjællands Universitetshospital, der med en kæmpe indsats har fået styr på udfordringerne.

​ ​​​​
Som en udløber af sagen om mangelfulde brystundersøgelser fra 2013 til 2017 på Ringsted Sygehus fik afsnit for brystundersøgelser under Billeddiagnostisk Afdeling i februar påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vurderingen fra styrelsen var dengang, at der var fejl og mangler, der samlet set udgør "større problemer af betydning for patientsikkerheden".

Siden er afsnittet flyttet til Sjællands Universitetshospital, hvor hele brystkræftområdet nu er samlet. Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering efter seneste tilsyn er, at der "ikke var problemer af betydning for patientsikkerheden", og påbuddene er derfor nu ophævet.

- På vegne af borgerne er jeg meget glad for vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og ophævelsen af påbuddene. Vi har haft et meget stort fokus på denne sag politisk, og vi har med 7-punktsplanen taget de nødvendige skridt for at komme hertil med ophævelse af påbud og et brystkræftområde i en positiv udvikling med den plan, vi har lagt, siger Heino Knudsen, og fortsætter:

- 7-punktsplanen har været med til at sætte rammen og robustgøre området, men afsnittets medarbejdere og den nye ledelse på Sjællands Universitetshospital har ydet og yder fortsat en kæmpe indsats for alle patienter, der har brug for at blive undersøgt for brystkræft, og sikrer dem en god behandling, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionsrådsformanden understreger samtidig, at han sammen med resten af Forretningsudvalget fortsat følger området tæt. Et af fokuspunkterne for udvalget er blandt andet at forbedre overholdelsen af kræftpakker for brystkræft, hvor kun 44 procent af kvinderne i 2. kvartal kom til behandling inden for de 27 dage, som er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen fra henvisning til begyndt behandling.

De foreløbige tal for 3. kvartal viser en nedgang i de første måneder, der har en overholdelse mellem 16 og 18 procent, mens der er markant fremgang i de foreløbige tal for september, som aktuelt ligger på 73 procent. Sjællands Universitetshospital vurderer, at nedgangen blandt andet hænger sammen med det 360 graders eftersyn af vejledninger, instrukser og arbejdsgange, det blev besluttet at gennemføre i forbindelse med samlingen af brystkræftområdet på universitetshospitalet.

Èt vigtigt skridt

Udover påbuddene har Styrelsen for Patientsikkerhed også haft den daværende specialeansvarlige overlæge på afsnittet under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn med lægen er også ophævet, og lægen arbejder fortsat på afdelingen i en anden stilling.

På Sjællands Universitetshospital er de glade for, at både påbud og skærpet tilsyn er ophævet.

- Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi havde nogle ting, der skulle rettes op på, da afdelingen flyttede til Roskilde. Det har afsnittet kæmpet for og sikret, og alle kan være helt trygge ved at blive undersøgt for brystkræft på Sjællands Universitetshospital af hele vores dygtige personalegruppe, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, og fortsætter:

- Region Sjælland har givet et løft til brystkræftområdet ved at samle det hele ét sted. Det gør, at afdelingerne bedre kan arbejde sammen og koordinere. Vi er dog ikke i mål endnu, og vi læner os ikke tilbage og siger, pyha, nu er det overstået. Vi fortsætter med at optimere og udvikle brystkræftområdet for patienterne i Region Sjælland, siger Jesper Gyllenborg.

Med ophævelsen af påbud og skærpet tilsyn er patientsikkerheden godkendt på afsnittet. Der er dog stadig uafklarede punkter fra den tid, hvor afsnittet lå på Ringsted Sygehus, og sagen om de mangelfulde brystundersøgelser i perioden fra 2013 til 2017 er ikke afsluttet. Region Sjælland afventer politiets vurdering af den anmeldelse, der kom i maj 2019 fra Styrelsen for Patientsikkerhed, mens flere af de berørte patienter fra 2013 til 2017 afventer svar på deres forløb fra Patienterstatningen.

Fakta:

  • Afsnit for brystundersøgelser har fået ophævet to påbud. Det drejer sig om følgende:
    • at sikre tilstrækkelig instruktion af lægerne på Radiologisk afdeling i patientsikre arbejdsgange.
    • ​at sikre indhentelse af tilstrækkeligt informeret samtykke forud for iværksættelse af udredning af patienter på Radiologisk afdeling.
  • Hele brystkræftområdet er samlet under Sjællands Universitetshospital. Primært i Roskilde, mens kemoterapi og stråleterapi ligger på Næstved Sygehus under ledelse af Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital. På sigt vil kemoterapi og stråleterapi flytte til Sjællands Universitetshospital i Køge.

  • Generelt har antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb for alle kræftformer været 33 procent lavere fra 1. kvartal 2020 sammenlignet med året før på grund af Covid-19, men lige på henvisninger til undersøgelser for brystkræft har Region Sjælland i 2020 oplevet en meget stor stigning. I 1. kvartal 2019 var der cirka 300 henvisninger om måneden, og fra og med 1. kvartal 2020 steg det til over 400 henvisninger om måneden.

  • Region Sjællands egen overvågning af forløbstider på brystkræftområdet viser for 2. kvartal 2020, at kun 44 procent af kvinderne kom til behandling inden for de 27 dage, som er anbefalingen. I 1. kvartal 2020 lå overholdelsen på 56 procent.​​​

Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96
Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshopital, 60 77 06 07​
Oprettet
28.10.20
Opdateret
28.10.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52