Søg
 

Stadig stor interesse for gymnasiale ungdomsuddannelser

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 27. maj 2014

8500 unge mennesker begynder til efteråret på en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. Det er lige så mange som sidste år, og det er et godt tegn.

Dermed fastholder regionen de seneste års flotte søgninger:

- Det er en rigtig god tendens. Så mange som muligt skal have en ungdomsuddannelse, og når vi kan fastholde den store søgning samtidig med at ungdomsårgangene falder, er vi på rette vej, lyder det fra Ole Marqweis, formand for Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget i Region Sjælland.

Antallet af elever, der skal starte på HF er faldet en smule, men til gengæld er antallet af elever på EUX fordoblet. En EUX-uddannelse er populært sagt en gymnasial erhvervsuddannelse, hvor man både bliver faglært og får adgang til en videregående uddannelse.

Ole Marqweis:

- Det er en fantastisk uddannelse, der kombinere håndens og åndens arbejde. Uddannelsen har kun eksisteret i to år og findes endnu ikke alle steder i regionen, men tallene viser, at de unge har taget uddannelsen til sig, siger han.

Næsten 97 procent af ansøgerne til STX og HF har fået opfyldt deres førsteprioritet.

Der er stadig ledige pladser især i området omkring Næstved og på Lolland og Falster.

Fakta

  • STX er det almene gymnasium, med en bred vifte af fag
  • HF, Højere Forberedelseseksamen er en 2 årig gymnasial uddannelse, for de der ikke komme direkte fra 9. klasse
  • EUX er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, der ud over en erhvervsuddannelse også giver studiekompetence til en videregående uddannelse
  • HHX er Højere Handelseksamen på handelsgymnasierne. Hhx-uddannelsen varer 3 år og har fokus på virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog og almene fag.
  • HTX er højere teknisk eksamen. På htx-uddannelsen ligger vægten på fag som matematik, fysik, kemi og teknikfag.

Hent oversigt over fordelingen

Kontaktoplysninger for pressen:

Ole Marqweis, formand for Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget, telefon 51 54 20 58

 

 
Oprettet
27.05.14
Opdateret
27.05.14