Søg
 

Små årgange sætter ungdomsuddannelser under pres

Pressemeddelelse: Fredag d. 01. september 2017

I år 2030 vil der være knap 6.400 færre unge mellem 16 og 19 år i Region Sjælland. Det vil udfordre eksistensen af ungdomsuddannelser i yderområderne.

​Jan Hendeliowitz, formand for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland, efterlyser både regional og landspolitisk handling.

Frem mod 2030 bliver der 25.000 færre 16-19 årige i Danmark. Det viser nye beregninger fra Danske Regioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Region Sjælland tegner sig for knap 6.400 unge ud af de 25.000. Det betyder, at især ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, i regionens yderområder bliver udfordret, når der kommer færre unge i fremtiden. Den udvikling er stærkt bekymrende, siger Jan Hendeliowitz, formand for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland:

- Erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser er utroligt vigtige for den regionale udvikling. De er med til at sikre bosætning ved at tiltrække børnefamilier og med til at uddanne kvalificeret arbejdskraft lokalt. Det skal vi værne om. En rimelig afstand og transporttid til en ungdomsuddannelse skal ikke kun være forbeholdt unge i de største byer. Derfor skal vi gøre noget nu, inden problemet udvikler sig, og vi står med gymnasier og erhvervsskoler, der må lukke, fordi der ikke er elever nok.

God uddannelsesdækning i dag

Uddannelsesdækning i Region Sjælland er god, som den ser ud i dag. Den sikrer at de unge i regionen har gode forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde. For eksempel kom 96,6 % af ansøgerne ind på deres drømmegymnasium i år. Til skoleåret 2017-2018 blev der også godkendt udbud af to nye erhvervsuddannelser i Region Sjælland, hvilket styrker den i forvejen gode uddannelsesdækning. Den gode uddannelsesdækning er blandt andet et resultat af et godt samarbejde imellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen. 

- Men når vi ser ud i fremtiden, kan vi godt få øje på udfordringerne. Region Sjælland mangler allerede i dag faglærte, og det problem bliver endnu større i takt med, at ungdomsårgangene skrumper. Derfor er der også behov for, at vi både landspolitisk og regionalt handler nu. Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at det er vigtigt, at der er vækst og udvikling i hele Danmark. Men hvis der ikke er ungdomsuddannelser, så vil det føre til affolkning og en skæv udvikling, siger Jan Hendeliowitz.

Med den fremtidige prognose om færre unge vil ungdomsuddannelserne skulle kæmpe hårdere om at tiltrække de unge, og det vil føre til en uheldig konkurrence, påpeger Jan Hendeliowitz. 

- Vi har brug for både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Og vi må ikke ende i en situation, hvor en hård kamp om at tiltrække de unge udvander ungdomsuddannelserne. 

Regional 5-partsaftale

Danske Regioner har netop lanceret udspillet "Fremtidens ungdomsuddannelser" med anbefalinger til, hvordan der også fremover kan tilbydes gode ungdomsuddannelser i alle dele af landet. 

- Undervisningsministeren må sætte sig for bordenden og prioritere denne problemstilling og udspillet fra Danske Regioner meget højt. I Region Sjælland arbejder vi desuden meget konstruktivt og målrettet med en regional 5-partsaftale mellem Region Sjælland, de 17 kommuner, uddannelsesinstitutioner i regionen, arbejdsmarkedets parter (arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer) samt elevorganisationer. Her skal man sammen komme med fælles løsninger på fremtidens udfordringer med faldende ungdomsårgange og for få unge på erhvervsuddannelserne, siger Jan Hendeliowitz. 

Region Sjælland har også fokus på, at transporttiden og transportmulighederne for mange unge er en udfordring og for nogle en barriere.

- Når det gælder fremtidens kollektive trafik, hvor nye transport- og mobilitetsformer kan komme i spil, skal vi naturligvis også tænke ind, hvordan man bedst muligt understøtter unges uddannelsesmuligheder, siger Jan Hendeliowitz. 


Kontaktinformation

Jan Hendeliowitz, formand for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland -  21 56 26 49
 
Pressevagten Region Sjælland - 57 87 50 10

 

 

 

Oprettet
01.09.17
Opdateret
01.09.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52