Søg
 

Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom på Slagelse Sygehus forstærker forskningsprofilen

Pressemeddelelse: Torsdag d. 16. juli 2020

Tiltrædelsen af to nye forskere i Videnscentret, Anders Reenberg Andersen og Nina Kamstrup-Larsen, skal bidrage med ny forskning til at understøtte en effektiv udredning og behandling af borgere med kronisk og multisygdom i Region Sjælland.

Nina Kamstrup Larsen tv. og Anders Reenberg Andersen. Foto: Slagelse Sygehus
Nina Kamstrup Larsen tv. og Anders Reenberg Andersen. Foto: Slagelse Sygehus
 
Andelen af personer med multisygdom er på blot fire år steget fra 33 procent i 2013 til 37 procent i 2017. Denne udvikling i antallet af multisyge mennesker i Danmark resulterer i patientforløb, der både er ressourcetunge for sundhedsvæsenet og patienten selv. Hvis et højt kvalitetsniveau i det danske sundhedsvæsen skal opretholdes, hvor mennesker, der lider af kroniske sygdomme, skal have den bedste og mest effektive behandling, kalder det på nye, forskningsbaserede løsninger.
 

Matematiske modeller skal hjælpe multisyge borgere

Stigningen i antallet af multisyge danskere understreger behovet for at skabe et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, som er i stand til at kommunikere og koordinere indsatsen, når patienterne skal behandles, mener en af de nye forskere i videnscentret, Anders Reenberg Andersen. Med en baggrund som civilingeniør og ph.d i operationsanalyse fra DTU, skal han derfor forske i, hvordan patientforløb for kroniske- og multisyge patienter kan forbedres ved hjælp af matematiske modeller.
 
- En stigning i forekomsten af patienter med kronisk og multisygdom kalder på et øget behov for, at organisatoriske beslutninger i højere grad er baseret på videnskab fremfor "mavefornemmelser". Min forskning vil i høj grad være baseret på et felt, som hedder køteori, hvor udviklingen af matematiske modeller bruges til at kvantificere effekten af nye strukturer i patienternes forløb eller nye fordelinger af sundhedssektorens ressourcer, siger Anders Reenberg Andersen.
 
Nina Kamstrup-Larsen, som har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og en ph.d. inden for epidemiologi og interventionsforskning fra Syddansk Universitet, håber ligeledes på, at hendes forskning på sigt kan forbedre både forløb og livskvalitet for patienter med en eller flere kroniske sygdomme - både fra et patient og pårørende perspektiv, men også fra et samfundsmæssigt perspektiv.
 
- Et af forskningsprojekterne, som jeg er involveret i, er et interventionsprojekt, hvor vi vil afprøve en ny multisygdomsmodel i almen praksis, der skal bidrage til styrkelse af pleje, behandling og genoptræning for multisyge patienter ved at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. I et andet projekt er vi i gang med at afdække effekten af allerede afprøvede organisatoriske tiltag i almen praksis, kommuner eller på hospitaler, og hvorvidt disse tiltag har forbedret udfaldet for patienter med multisygdom, fortæller Nina Kamstrup-Larsen.
 

Forskning i multisygdom skal fylde mere

Tiltrædelsen af to nye, dygtige ressourcer til Videnscentret glæder professor og centerleder, Anne Frølich. Hun har en stor forventning om, at deres bidrag vil hjælpe med at opnå viden om, hvordan man kan udvikle patientforløb, der sikrer den bedste behandling med mindst mulig belastning af patienten.
 
- Begge forskere tilfører ressourcer og central viden, der er meget brug for, i forhold til at kunne gennemføre forskning på et højt niveau. Resultaterne kan være med til at understøtte en effektiv udredning og behandling af borgere i Region Sjælland med kronisk sygdom og multisygdom, så patienterne trives i livet og opnår en god livskvalitet. Målet er således, at resultaterne fra forskningen skal være med til at understøtte, at patienterne opnår den bedste behandling og opfølgning for deres sygdom(me) i et ligeværdigt møde med sundhedsvæsenet, fortæller Anne Frølich.
 

Faktaboks om kronisk sygdom og multisygdom

  • Mere end 60% af borgerne i Region Sjælland har mindst én kronisk sygdom
  • Andelen af personer med multisygdom (min. to kroniske sygdomme) er på fire år steget fra 33% i 2013 til 37% i 2017
  • Antallet af ældre over 65 år i Danmark forventes at stige med 44% frem til år 2040. En stor del af disse mennesker vil udvikle kroniske sygdomme
  • Patientforløb ved multisygdom er komplekse og livslange og med større behov for sundhedsfaglige ydelser
  • Borgere med multisygdom har lavere livskvalitet og er sjældnere aktive på arbejdsmarkedet
  • Multisygdom er forbundet med øget dødelighed og øgede sundhedsomkostninger

 Kontaktoplysninger for pressen

Anne Frølich, professor og centerleder ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom, afrol@regionsjaelland.dk, 27 12 16 22

Anders Reenberg Andersen, Ph.d. og forsker ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom, arean@dtu.dk

N
ina Kamstrup-Larsen, Ph.d. og forsker ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom, nikam@regionsjaelland.dk

Oprettet
16.07.20
Opdateret
17.07.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52