Søg
 

Sjælland klar med ønskeseddel til statslige arbejdspladser

Pressemeddelelse: Fredag d. 28. august 2015

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har lavet et samlet indspil til regeringen, som peger på 23 forskellige statslige styrelser, innovationsnetværk og videninstitutioner og dele af styrelser, der potentielt kan flytte til Region Sjælland.

Region Sjælland har forudsætningerne for at kunne huse langt flere statslige arbejdspladser. Regionen har stærke faglige miljøer, god infrastruktur, mange pendlere i forvejen og et integreret arbejdsmarked. Samtidig har Region Sjælland brug for flere arbejdspladser med højtuddannet arbejdskraft, der er en vigtig forudsætning for at skabe vækst og udvikling.

Sådan lyder det blandt andet i et fælles oplæg fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Oplægget, der nu er sendt til statsminister Lars Løkke Rasmussen samt den øvrige regering, peger blandt andet på Banedanmark, Trafikstyrelsen, Kulturstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, VisitDenmark og Vejdirektoratet, som arbejdspladser der med fordel kan rykke ud til Sjælland. I alt 23 statslige styrelser eller dele af styrelser samt vækst- og innovationstilbud kan potentielt flyttes til Region Sjælland, konkluderer oplægget.

En kvalificeret ønskeseddel

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, understreger, at der ikke bare er fokus på at få flere statslige arbejdspladser til Region Sjælland:

- Det handler om at flytte de statslige arbejdspladser, der kan være med til at genere vækst og flere arbejdspladser i samspil med de stærke miljøer, der allerede er i regionen. Altså er det ikke bare en ønskeseddel, men en kvalificeret ønskeseddel der bygger på vores eksisterende styrkepositioner indenfor blandt andet fødevarer, bygge og anlæg, energi og cleantech, turisme, bioøkonomi samt social og sundhedsøkonomi.

Forventning om markant løft

Region Sjælland og de 17 kommuner er dog også realistiske omkring, at de næppe får alle 23 ønsker opfyldt.

- Vi er den af de fem regioner, der har færrest statslige arbejdspladser og vi har i mange år mistet statslige arbejdspladser. Den seneste landdistriktsopgørelse viser, at Region Sjælland alene i perioden 2010-2013 mistede mindst 600 statslige arbejdspladser. Så vi er selvfølgelig interesserede i at få det tabte tilbage plus et markant løft i antallet af statslige arbejdspladser til Region Sjælland, siger Niels Hörup, formand for de 17 kommuner i Kommunekontaktrådet på Sjælland (KKR Sjælland) og borgmester i Solrød.

Nemt at pendle ud

I oplægget fra Region Sjælland og KKR pointeres det også, at det er nemt for arbejdskraften at pendle ud til arbejdspladser i Region Sjælland, hvis man fortsat vil bo i hovedstaden.

- Der er allerede mange sjællændere, der pendler til København. Mange vil kunne bevare deres bopæl i København og arbejde et sted i Region Sjælland – eller flytte hertil, for der er også arbejde til ægtefællen i vores region. Der er større gevinster end udfordringer ved udflytning af de her statslige arbejdspladser, siger Susanne Lundvald, 2. næstformand i Regionsrådet, Region Sjælland.

Kapaciteten er tilstede

Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune og næstformand for KKR Sjælland, peger på, at Sjælland også har den nødvendige kapacitet til de statslige arbejdspladser:

- Kommunerne i Region Sjælland har den ledige kapacitet. Vi har mulighed for at stille administrative kommunale bygninger til rådighed både i større og mindre omfang. Vi har også større privatejede bygninger, der rummer muligheder for placering af statslige arbejdspladser.

Region Sjælland og KKR Sjælland vil nu fortsætte dialogen med regeringen. Til oktober afgør regeringen, hvor de statslige arbejdspladser skal placeres på landkortet.

Yderligere dokumenter

Se brevet til statsministeren

Se de 17 kommuners oplæg

Se de 17 kommuners oplæg om kapaciteten i regionen

FAKTA

Styrelser, innovationsnetværk og videninstitutioner - eller dele af dem - som Region Sjælland og KKR foreslår udflyttet til Region Sjælland:

• Serviceplatformen (Innovationsnetværk)

• Transportbranchens Innovationsnetværk

• Innovationsnetværket InnoByg

• Teknologisk Institut som GTS

• Banedanmark

• Trafikstyrelsen

• Vejdirektoratet, særligt TrafikInformationsCenter

• Energistyrelsen, særligt Videncenter for energibesparelser i bygninger og administrationen af EUDP

• Geodatastyrelsen

• Beredskabsstyrelsen

• Fødevarestyrelsen

• LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet (Landbohøjskolen) fra Frederiksberg

• Innovationsnetværket FOOD Network

• NaturErhvervstyrelsen,

• Afdelingen i Naturerhvervsstyrelsen for EU og landbrug, særligt Center for Erhverv og Center for tilskudsudbetaling

• Innovationsnetværket for biomasse INBIOM

• Energitilsynet

• Innovationsnetværket CLEAN

• VisitDenmark

• Kulturstyrelsen

• Sundhedsdatastyrelsen

• Styrelsen for Patientsikkerhed

• Ankestyrelsen

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland: 20 37 11 98

Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland: 61 66 03 75

Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune og næstformand for KKR Sjælland: 30 50 86 14

Susanne Lundvald, 2. næstformand i Regionsrådet, Region Sjælland: 29 79 71 12

 
Oprettet
28.08.15
Opdateret
04.05.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52