Søg
 

Sikkert Patientflow er en succes i Slagelse

Pressemeddelelse: Torsdag d. 21. januar 2016

Markant fald i overnattende patienter på gangene og kortere indlæggelsestid på Slagelse Sygehus er et resultat af projektet Sikkert Patientflow. Det er en stor succes, udtaler sygehusdirektør Vinni Breuning til den afsluttende reception for projektet.

​​​​​​​​

​Overnattende patienter på gangene er efterhånden et særsyn, og indlæggelserne varer kortere tid uden en stigning i antallet af genindlæggelser. Det er den nye virkelighed for patienterne efter projektet Sikkert Patientflow på Slagelse Sygehus.

- Vi er utrolig glade for, at vores patienter i stor udstrækning ikke længere er nødt til at sove på gangene. Det er en kæmpe cadeau til vores personale, som har arbejdet målrettet på projektet. Vi er ikke helt i mål endnu, men vi fortsætter vores arbejde med at gøre det så problemfrit for vores patienter som muligt, siger Vinni Vestergaard Breuning, direktør for Slagelse Sygehus.

I starten af 2015 var det et næsten dagligt problem med pladsen på stuerne i Slagelse, mens der den 15. januar 2016 var gået hele 51 dage mellem, at en patient ikke havde en stue at være på natten over.

Resultatet skal ses i lyset af, at sygehuset samtidig har reduceret antallet af senge med ti procent, hvilket svarer til 30 senge og haft 1.700 flere indlæggelser end året forinden.

- De gør det nemmere at være patient på Slagelse Sygehus. Det er ikke bare en fornemmelse eller en formodning, det er noget vi ved ud fra projektets resultater. Det er forbilledligt, så systematisk Slagelse har arbejdet med kvaliteten på sygehuset, siger Louise Rabøl, overlæge og projektleder hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Samarbejde og flowkoordinatorer

Hver morgen afholder alle sengeafsnittene patienttavlemøder, hvor de indsamler informationer om patienterne og ser på, hvem der udskrives og indlægges.

De informationer går videre til daglige kapacitetskonferencer, hvor afdelingerne sammen drøfter, hvem der har for mange patienter, hvem der har pladser og hvem der kan hjælpe hinanden.

- Vi tilstræber at patienterne ligger på de afsnit, som har ekspertisen i forhold til, hvad patienten fejler. I tilfælde af overbelægning på et afsnit drøfter flowkoordinatorerne, hvilke patienter der har mindst brug for ekspertisen, og koordinerer det med de afsnit, som har plads og kompetencer til at håndtere den pågældende patient, siger Vinni Breuning.

Flowkoordinatorerne er seks akutsygeplejersker som i den anden halvdel af deres arbejdstid er i akutafdelingen. Sygehuspersonalet kontakter koordinatorerne, når de skal flytte en patient til en anden afdeling. På den måde har flowkoordinatorerne hele tiden styr på, hvor mange patienter og sengepladser der er på sygehuset.

Overblik over forløbet

Et af formålene med projektet har været at skabe et overblik over patientens forløb på sygehuset, så de indlagte patienter får det mest optimale forløb, mens de er på sygehuset.

- Patienterne har nok at tænke på, når de kommer ind og er syge eller er kommet til skade. De er i en sårbar situation, hvor det er vigtigt for dem, at der er styr på deres forløb. På den front har personalet virkelig rykket noget med Sikkert Patientflow, siger Vinni Vestergaard Breuning.

I løbet af projektet har hver afdeling arbejdet med et tema, hvor lungemedicinsk afdelings patientevalueringer blandt andet førte til oprettelsen af en udskrivningslounge for at skabe bedre vilkår for deres patienter, når de skal udskrives.

Udskrivningsloungen har ifølge afdelingen skabt mere tryghed og generel tilfredshed, ligesom patientflowet med indlæggelser og udskrivelser er blevet bedre.

I Region Sjælland er Slagelse, Holbæk og Køge med i projektet Sikkert Patientflow. Slagelse startede første januar 2014 og sluttede ved indgangen til 2016. Selvom projektet er afsluttet på Slagelse Sygehus, fortsætter de arbejdet med Sikkert Patientflow.

Kontaktoplysninger for pressen: 

Vinni Breuning, Sygehusdirektør, 29 68 76 62

Pernille Kirkvåg, Projektleder, 93 56 62 67

Billeder

Oprettet
21.01.16
Opdateret
25.01.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52

Hent rapport:

 

Sikkert Patientflow (PDF)