Søg
 

Samarbejde med totalrådgiver om universitetshospital bringes til ophør

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 10. januar 2017

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at samarbejdet med totalrådgiver bringes til ophør, og at projekteringen af det kommende Sjællands Universitetshospital i Køge skal videreføres med en ny udbudsstrategi.

Dette har totalrådgiver noteret sig og indgår i dialog om de nærmere vilkår.

Projektforslaget for den første af fire store etaper indikerer, at det forventede bruttoareal for det samlede byggeri vil blive forøget med knap 23.000 m2 svarende til en 13 % forøgelse i forhold til hvad der var forudsat. Forøgelsen af bruttoarealet vil medføre en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 mio. kroner for hele byggeriet, hvis dette gennemføres i sin nuværende form.

Region Sjælland og totalrådgiverkonsortiet har drøftet mulighederne for at gennemføre projektet inden for de givne rammeforudsætninger uden at finde en løsning. Regionsrådet har herefter besluttet at afvikle den eksisterende kontrakt, så projektet kan gennemføres med det ønskede resultat. Det betyder, at en samlet plan for den videre proces for gennemførelse af byggeriet bliver behandlet i Regionsrådet i marts 2017.

Regionrådet ønsker med sin beslutning at fastholde de oprindelige visioner for Sjællands Universitetshospital og samtidig sikre, at man kan holde rammen på fire milliarder kroner.

Fakta om byggeriet af Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har fået tilsagn fra Statens kvalitetsfond til at opføre Sjællands Universitetshospital i Køge for fire mia. kroner (2009 priser).

Byggeriet tager afsæt i det vindende konkurrenceprojekt fra projektkonkurrencen i sommeren 2013. Vinderprojektet er udarbejdet af et totalrådgiverkonsortium bestående af arkitektfirmaet C.F. Møller og de to ingeniørfirmaer Rambøll og Alectia, der efterfølgende er indgået en totalrådgiveraftale med. Det er denne totalrådgiverkontrakt, der nu bringes til ophør. 

Sagen blev behandlet i Forretningsudvalget den 28. november 2016 og på møde i Forretningsudvalget og Regionsrådet den 3. januar 2017.

Se www.regionsjaelland.dk/dagsordener​


Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98

Projektdirektør Helle Gaub, 24 96 97 34

Oprettet
10.01.17
Opdateret
04.04.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52