Søg
 

Regionsrådet vedtager budget for 2018

Pressemeddelelse: Torsdag d. 28. september 2017


Et bredt flertal i Regionsrådet har vedtaget næste års budget for Region Sjælland på 18 milliarder kroner.

​Det er en rød tråd i budgettet, at patienten skal sættes i centrum. En ny kommunikationskampagne skal understrege patienternes ret til at udfordre sundhedsvæsenet.

Med bred opbakning fra 36 ud af 41 regionsrådsmedlemmer har Regionsrådet i dag vedtaget budgettet for Region Sjælland i 2018. Regionrådsformand Jens Stenbæk beskriver budgettet som stramt, men robust:

- Jeg glæder mig over, at der er fælles fodslag om Region Sjællands økonomi, og at vi nu har sikret stabile rammer om driften. Det gennemsyrer budgettet, at vi intensiverer indsatsen med at gøre patienten til partner. Borgerne skal opleve smidige, fleksible og individuelle behandlinger, siger Jens Stenbæk. 

Parterne bag budgettet er enige om også at igangsætte en borgerrettet kommunikationskampagne, som skal understrege, at man som borger og patient har ret til at udfordre sundhedsvæsenet.

- Det kan for eksempel være en patient som udfordrer, om en indlæggelse er nødvendig eller om et ambulant besøg måske kan afløses af et telefon- eller videomøde. Formålet er at sikre, at patienten får de tilbud, som vedkommende har behov for, hverken mere eller mindre. På den måde mindsker vi både patientens og sygehusets ressourceforbrug, siger Jens Stenbæk.

Værdibaseret styring

I indsatsen med at sætte patienten i centrum har Region Sjælland også som den første region indført en ny værdibaseret styring på sygehusene. Det skete med budgettet for 2016, og den indsats forstærkes yderligere med budgettet for 2018.

- Med værdibaseret styring er patienten omdrejningspunktet, og vi giver frihed til, at ledelse og de faglige medarbejdere selv kan udvikle nye metoder og arbejdsgange. Sygehuset får på den måde bedre mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet, sådan at patienterne udredes til tiden og får den rette behandling af høj kvalitet. Vi tror på, at vi på den måde får mere - og mere rigtig - sundhed for pengene. Vores model med værdibaseret styring understøtter behandling i hjemmet og ambulant behandling. Vi vil undgå overflødige besøg på sygehuset til gavn for patienterne og til glæde for personalet, siger Jens Stenbæk.

Med budgettet for 2018 er der blandt andet også afsat en pulje på 1,5 millioner kroner, som skal understøtte innovation og udvikling af nye arbejdsgange på de enkelte afdelinger på sygehusene.

I 2018 vil den værdibaserede styring i endnu højere grad blive tilrettelagt, så den fokuserer på de otte nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet. Målene handler blandt andet om alt fra sammenhængende patientforløb til hurtig udredning og forbedret patientsikkerhed. Her vil der i Region Sjælland være særlig prioritet af målene om øget patientinddragelse og -tilfredshed, kræftpakkeforløb, færre indlæggelser og genindlæggelser samt kvalitet.

Farvel til produktivitetskrav

Som led i den værdibaserede styring er der heller ikke i næste års budget indlagt et 2% produktivitetskrav på regionens sygehuse.

- Det er 12 år i træk, at vi fra Christiansborg har fået kravet om hvert år at øge produktiviteten på sygehusene med to procent. Det vil vi ikke i Region Sjælland. Her styrer vi efter dét, som giver værdi for patienten. Det gør vi for patientens skyld, og fordi det har været et massivt ønske fra vores medarbejdere, siger Jens Stenbæk.

 

Pulje til Sundhedsplatformen

Med budgettet for 2018 reserveres også i alt 110 mio. kr. til Sundhedsplatformen. Midlerne kan blandt andet bruges til at rekruttere medarbejdere med specifikt kendskab til Sundhedsplatformen, hvis der opstår behov for flere hænder, efter at Region Sjælland er gået i luften med Sundhedsplatformen den 25. november.

- Næste år vil blive et indkøringsår for Sundhedsplatformen i Region Sjælland, hvor vi også skal skabe arbejdsro. Vi skal være tålmodige med et så stort forandringsprojekt, og det kommer til at tage tid for alle vores medarbejdere at blive fortrolige med systemet. Men når fortroligheden kommer, er jeg også overbevist om, at Sundhedsplatformen vil gøre det nemmere at være patient. Og at det også for medarbejderne bliver en effektiv, moderne patientjournal, siger Jens Stenbæk.

Særlig turismeindsats

Også øget vækst og flere arbejdspladser er en vigtig hjørnesten i budgetaftalen. Analyser viser, at produktiviteten i det sjællandske erhvervsliv er lavere end i resten af Danmark. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om, at temaet vil blive taget op i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Blandt andet gennem et målrettet arbejde med at styrke digitalisering og automatisering i regionens virksomheder. Også turisme har særligt fokus i budgetaftalen.

- Turisme er et erhverv i vækst med mange positive fremtidsperspektiver, men der et for lavt kendskab til de sjællandske destinationer, hvilket betyder, at det fulde vækstpotentiale indenfor området ikke udnyttes, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Det er derfor med budgettet for 2018 aftalt, at der er afsat en million kroner til en markedsføringsindsats på turismeområdet. Indsatsen forventes gearet med medfinansiering fra kommuner og turismeerhvervet. For at sikre virksomhedernes digitale synlighed sættes der desuden gang i en samlet indsats, som skal styrke de sjællandske turismeaktørers digitale kompetencer.

Bag Region Sjællands budget for 2018 står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Foto
Rådssalen Sorø 39.jpg


 Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98

 
Oprettet
28.09.17
Opdateret
03.11.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52