Søg
 

Regionsrådet vedtager budget for 2017

Pressemeddelelse: Torsdag d. 29. september 2016

Et bredt flertal i Regionsrådet har vedtaget næste års budget i Region Sjælland på 18 milliarder kroner.

Budgettet skal sikre den fortsatte udvikling af regionens sygehuse med mere sundhed og kvalitet for pengene. Der vil være fokus på at opskalere regionens succesfulde projekter – både i sundhedsvæsenet og i indsatsen med at skabe vækst og arbejdspladser.

Med bred opbakning fra seks ud af otte partier har Regionsrådet i dag vedtaget budgettet for Region Sjælland i 2017.

Regionrådsformand Jens Stenbæk glæder sig over, at der er fælles fodslag om Region Sjællands økonomi.

- Vi har i Regionsrådet lagt en fælles og ambitiøs retning, som ikke mindst kommer til at sikre den fortsatte udvikling af vores seks sygehuse i regionen. Vi vil skabe Danmarks mest sammenhængende sundhedsvæsen. Vi vil, at patienten skal være partner. Vi vil behandle 95 procent af regionens borgere i vores eget sundhedsvæsen.

Jens Stenbæk fremhæver, at der med budgettet indføres en ny værdibaseret styring på regionens sygehuse.

- Med udrulningen af værdibaseret styring får vi en helt ny måde at gøre tingene på. Patienten skal være omdrejningspunktet, og vi skaber nu et handlerum til vores lokale ledere og medarbejdere. Vi viser dem tillid, afbureaukratiserer og giver dem frihed. Så kan de med deres faglighed tilrettelægge den behandling, der er bedst for patienten.

Mere lighed i sundhed

Region Sjællands budget for 2017 indeholder også en satsning på mere positiv særbehandling af de mest udsatte borgere. En gruppe, der ofte har mere end én diagnose, forskellige former for misbrug, sociale problemer og behov for hjælp fra både psykiatri, sygehus, jobcenter, hjemmepleje og i forskellige støtte- og misbrugstilbud.

- Vi går fra sektor- og silotænkning til helhedstænkning på tværs af social- og sundhedssektoren. Er det af hensyn til borgeren nødvendigt, er vi i Region Sjælland klar til fælles budgetter med kommuner og praksissektor. Kassetænkning må ikke forhindre, at vi kan knække uligheden i sundhed, siger Jens Stenbæk.

Samme dag under samme tag

Jens Stenbæk peger på, at Region Sjælland med budgettet for 2017 generelt vil opskalere regionens succeser. Han understreger også, at det er en langsigtet strategi, som Region Sjælland er i gang med. I mange af projekterne vil resultaterne først vise sig om tre år.

Et af de projekter, som nu skal opskaleres, er konceptet ’Samme dag under samme tag’. Som det første akutsygehus i det danske sundhedsvæsen har Holbæk Sygehus med ’Samme dag under samme tag’ strømlinet behandlingen af folkesygdomme som hjerte-, lunge-, nyre- og diabeteslidelser. Patienterne skal til tjek for alle deres sygdomme på én og samme dag.

- Det her er det mest ambitiøse tiltag i landet, der også skal sikre én behandlingsansvarlig læge for patienten. Holbæk Sygehus er pionérer og længst fremme på dette felt i Region Sjælland. Partierne bag Budget 2017 er enige om, at succesen skal opskaleres til alle sygehuse i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

Det gælder således foruden Holbæk Sygehus de tre akutsygehuse i Køge, Nykøbing F. og Slagelse samt de to specialsygehuse i Roskilde og Næstved.

Ingeniøruddannelse og Femern

Også når det kommer til regional udvikling, vil Region Sjælland dyrke de succesfulde projekter.

- Det er for eksempel en stor succes for Region Sjælland, at vi nu får etableret en ny ingeniøruddannelse i Kalundborg. Sammen med den planlagte etablering af Knowledge Hub Zealand bliver det et vigtigt redskab til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til virksomhederne i Region Sjælland. Vi ønsker udvikling i hele Region Sjælland med vækst og nye arbejdspladser. Derfor er der også behov for at øge uddannelseskapaciteten andre steder i regionen. Når byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt er godt i gang om tre år, vil vi blive målt på, om vi fik sikret tilstrækkelig og kompetent danske arbejdskraft til byggeriet, siger Jens Stenbæk.

Bag budgettet for 2017 står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre. Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgettet, mens Liberal Alliance undlod at stemme. Dermed er der tale om et budget med opbakning fra 36 af Regionsrådets 41 medlemmer.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland,  20 37 11 98

 
Oprettet
29.09.16
Opdateret
29.09.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52