Søg
 

Regionsrådet vedtager budget for 2016

Pressemeddelelse: Onsdag d. 07. oktober 2015

Et bredt flertal i Regionsrådet har vedtaget Region Sjællands budget for 2016.

Centralt i budgettet er, at regionen vil hente endnu flere behandlinger hjem fra private hospitaler og sygehuse i andre regioner. Det skaber større nærhed i behandlingen og giver bedre økonomi.

Et visionært budget som giver bedre sammenhæng og større nærhed i behandlingen af patienterne. Sådan sammenfatter regionsrådsmand Jens Stenbæk budgettet for Region Sjælland i 2016. Et bredt flertal på seks partier i Regionsrådet står bag budgettet.

- Trods en svær situation er vi lykkes med et budget for 2016, som peger fremad og understøtter vores visioner om at skabe bedre sammenhæng i behandlingen af patienterne. Samtidig har vi sikret, at vi fastholder en ansvarlig økonomisk linie med et budget i balance, siger Jens Stenbæk.

En krumtap i Budget 2016 er, at Region Sjælland vil hente endnu flere behandlinger hjem fra private hospitaler og sygehuse i andre regioner.

- Målet er, at 95 procent af vores patienter skal behandles på egne sygehuse i Region Sjælland. Ved at hjemtage patienter skaber vi større nærhed i vores behandlingstilbud, og patienterne slipper for lang transport til sygehuse uden for regionen. Samtidig sparer vi penge, for der er bedre økonomi i, at vi håndterer behandlingen i eget regi, siger Jens Stenbæk.

Besparelser på 265 millioner kroner

Stigende udgifter til især sygehusmedicin har givet Region Sjælland store udfordringer på budgettet for 2016. Region Sjælland har samlet skulle finde besparelser på 265 millioner kroner på næste års budget. Som led i besparelserne på sygehusene nedlægger Region Sjælland 375 stillinger. Det faktiske antal afskedigelser er dog 26. Derudover får 10 medarbejdere besked om væsentlige ændringer i deres ansættelse. De øvrige stillinger er fundet ved naturlig afgang, vakante stillinger som ikke genbesættes og omplacering af medarbejdere.

- Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, som medarbejderne i Region Sjælland leverer i en svær tid. Og vi har grund til at være stolte af vores resultater. Vi har løst opgaven med at forbedre økonomien, samtidig med at vores sundhedsvæsen er blevet bedre og behandler flere end nogensinde før. Ventetiden til operation er faldet. Færre patienter dør af kræft, og vi ligger nu på linie med landsgennemsnittet, når det gælder behandlingstider for kræft. Vi klarer os også godt, når det drejer sig om overlevelse efter hjertesygdomme. Vi har netop åbnet et nyt psykiatrisygehus i verdensklasse. Der bliver leveret en imponerende arbejdsindsats af medarbejderne i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

Statslige arbejdspladser

Med Budget 2016 understøtter Region Sjælland også indsatsen i forhold til regional udvikling.

- Vi styrker vores samarbejde med Greater Copenhagen og STRING, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Slesvig-Holsten, Hamburg, Hovedstaden, København og Skåne. Ikke mindst er det nu, at vi skal stå sammen og fastholde den rette kurs omkring Femern-forbindelsen, siger Jens Stenbæk.

Han glæder sig også over, at Region Sjælland var den region, som fik flest statslige arbejdspladser, da regeringen i sidste uge offentliggjorde sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

- Sammen med de 17 kommuner i Region Sjælland har vi holdt et stærkt pres på regeringen. Med Budget 2016 afsætter vi også midler til aktiviteter, som kan sikre synergi og mellem vores nuværende faglige miljøer og de nye statslige arbejdspladser. Og så vil vi sammen med kommunerne holde fokus på, at vi skal have en 2. bølge af statslige arbejdspladser til Region Sjælland.

Task Force mod stigende medicinudgifter

Alt peger på, at de stigende medicinudgifter vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Med budgettet for 2016 nedsætter Region Sjælland en særlig Task Force, som skal hjælpe til at spare på forbrug og indkøb af medicin. Sammen med regionens lægemiddelkomite skal task forcen forsøge at finde billig kopimedicin, der kan erstatte en del af den nuværende medicin.

- Vi har allerede haft projekter, hvor vi med succes har reduceret medicinmængden og antallet af præparater, og dermed reduceret den såkaldte cocktaileffekt, når præparaterne blev blandet sammen. Vi kan ikke alene i Region Sjælland løse de store udfordringer med de stigende medicinudgifter. Regeringen må tage sit ansvar på sig og sikre, at regionernes økonomiske rammer kan håndtere de stigende udgifter, siger Jens Stenbæk.

Bag Budget 2016 står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Liberal Alliance. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgettet.


Kontaktperson for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland, mobil 20 37 11 98


 
Oprettet
07.10.15
Opdateret
07.10.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52