Søg
 

Region Sjælland vil give patienter mere indflydelse

Pressemeddelelse: Lørdag d. 17. januar 2015

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget en politisk vision, som på banebrydende vis skal give patienten mere indflydelse på eget behandlingsforløb.

Mød op på sygehuset og vær med til at bestemme, hvilken plan der skal lægges for netop din behandling. Det er blot et af perspektiverne for fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland. Her skal det ikke længere være patienten, der er gæst i sundhedsvæsenet, men i langt højere grad sundhedsvæsenet, der er gæst i patientens liv. Sådan lyder budskabet, efter at regionen – som den første i Danmark – har vedtaget en ambitiøs politisk vision, hvor patienten skal ses som en partner. Visionen har da også fået navnet ”Patienten som partner” og skal de næste år lægge spor ud for en grundlæggende kulturændring på regionens sygehuse og i psykiatrien.

- Nu tager vi skridtet fuldt ud i Region Sjælland med at skabe et sundhedsvæsen, der foregår på patientens præmisser, og hvor det er patienten, der er hovedpersonen. På vores sygehuse og i psykiatrien er man allerede i gang med at formulere målsætninger for gode partnerskaber med patienterne. Vi skal i bund og grund have skabt en kulturændring i vores organisation, hvor der kommer et øget fokus på menneskelige behov og bløde værdier. Vi ser det også gerne udbredt i lægepraksis, siger Kirsten Rask, der er formand for Region Sjællands udvalg for Patienten som Partner.

Ikke et tagselv-bord

Den nye vision skal dog ikke tolkes som et ”tagselv-bord” for patienterne, påpeger Kirsten Rask.- Det handler om at tage patienten med på råd i hele processen og tage hensyn til patientens livsstil og individuelle ønsker. Patienten kommer ikke til at bestemme sin egen behandling. Den beslutning vil stadig bero på en lægefaglig vurdering. Det handler om, at der skal være dialog om valgmuligheder for patienten. Og at patienten og pårørende er velinformerede om de konsekvenser, som de forskellige valgmuligheder har. Eksempelvis er en knæoperation måske det rigtige for nogle, mens andre kan have fordel af genoptræning, siger Kirsten Rask.

Målet er større patienttilfredshed med behandlingen samt større patientsikkerhed. - Erfaringen viser også, at sundhedskronerne rækker længere på denne måde. Der er ikke tale om en spareøvelse, men nogle patienter vil vælge en mindre indgribende og dermed mindre kostbar behandling, siger Kirsten Rask. Flere initiativer i regi af ”Patienten som Partner” er allerede søsat på Region Sjællands sygehuse og i psykiatrien med for eksempel brugerråd og patientforum.

På det kommende universitetssygehus i Køge arbejder man med en strategi om at opbygge landets bedste sygehus ud fra tanken om, at patienten er alt. Samtidig skal kvaliteten være suveræn, forklarer Henrik Villadsen, sygehusdirektør for Køge og Roskilde sygehuse.

- Det er typisk kun få uger eller måneder i et menneskeliv, at vi på et sygehus møder patienten. Derfor er det også patienten, der er ekspert i sit eget liv. Vi er eksperter i sygdommen. Tingene foregår i dag overvejende på systemets præmisser. Fremover skal det være på patientens præmisser, siger Henrik Villadsen.

Lærende enestue
 

800 af de cirka 850 sengepladser på det kommende universitetssygehus i Køge bliver enestuer under overskriften ”Den lærende enestue”. Når lægen udfylder noget i journalen, sker det på stuen, hvor det kommer direkte op på en storskærm, hvor man kan følge med i alt, hvad der sker omkring ens behandling. På skærmen vil patienten også kunne se information og få gode råd og undervisning om sine sygdomme - ligesom man også vil kunne bruge skærmen til for eksempel at se tv, gå på internettet og tjekke mails.- Visionen om at patienten skal ses som en partner afspejler sig også i måden, hvorpå vi indretter og bygger det kommende universitetssygehus, siger Henrik Villadsen.

Tidligere patienter ansættes
 

Andre eksempler på patientinddragelse kan findes i Psykiatrien i Region Sjælland, som arbejdet med at afprøve brugerstyrede senge for nogle patientgrupper. Her er det patienten selv, som vælger at lade sig indlægge, når vedkommende mærker en forværring af sygdommen. Det giver mulighed for at bremse en forværring langt hurtigere og dermed sikre kortere indlæggelser til stor glæde for patienterne. ”Patienten som partner” indebærer også, at personalet skal have bedre værktøjer til at kunne sætte sig ind i patientens livssituation og behov. Det arbejder Psykiatrien målrettet med ved for eksempel at ansætte tidligere patienter, som blandt andet indgår i arbejdet med kompetenceudvikling af personalet i Psykiatrien.

 
Kontaktoplysninger for pressen:

Kirsten Rask, formand for Region Sjællands udvalg for Patienten som Partner, mobil 22 37 66 34

 
Oprettet
20.01.15
Opdateret
20.01.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52