Søg
 

Region Sjælland vil fortsat stå i spidsen for regionens udvikling

Pressemeddelelse: Torsdag d. 28. juni 2018

Region Sjælland får næste år færre penge fra staten til at skabe regional udvikling. Det nødvendiggør en benhård prioritering, hvor også den kollektive trafik vil blive ramt af besparelser.

​Syv ud af otte partier i Regionsrådet i Region Sjælland er nu gået sammen om en aftale, som skal fokusere på, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Region Sjælland får næste år færre midler til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland. Det ligger fast i kølvandet på, at regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, som fratager regionerne deres hidtidige opgaver om erhvervsfremme og turismefremme.

Det betyder for Region Sjælland, at budgettet til regional udvikling næste år beskæres med 112 millioner kroner til i 2019 at udgøre 478 millioner kroner. Som en konsekvens af den situation, har en række partier i Regionsrådet i Region Sjælland nu indgået en aftale om fokusområderne i den regionale udvikling. Bag aftalen står partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, konstaterer, at Region Sjælland er blevet stillet i en meget svær situation:

- Vi står med en række vigtige opgaver, som vi nu fremover skal løse for langt færre penge. Vi er derfor tvunget til politisk at træffe nogle benhårde prioriteringer. I den proces har det været vigtigt for os at holde fokus på en overordnet vision om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Det er en indsats, hvor vi vil have fokus på at samle de regionale aktører om at skabe vækst og udvikling i regionen, siger Heino Knudsen.

Besparelser på kollektiv trafik

Som følge af et mindre budget til regional udvikling skal der også politisk i Region Sjælland tages stilling til en besparelsesplan på den kollektive trafik. Region Sjælland bruger hvert år 345 millioner kroner til at drive 40 regionale busruter og fire lokalbaner, der til sammen transporterer mere end 13 mio. passagerer årligt.

- Driften af busser og tog er en meget stor udgiftspost i Region Sjællands budget for Regional Udvikling. Vi er derfor også tvunget ud i at finde besparelser på den kollektive trafik i Region Sjælland. Desværre har vi ingen andre muligheder, da vi af regeringen er forpligtet til ikke at bruge flere penge end den ramme, som regeringen tildeler os. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at minimere konsekvenserne for borgerne. Det er vigtigt, at de unge kan komme til skole og fritidsaktiviteter, og at der er et alternativ til at tage bilen, når man skal på arbejde, siger Heino Knudsen.

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø i Region Sjælland skal nu udarbejde et forslag til en besparelsesplan, som skal forelægges for Forretningsudvalget på et møde i efteråret 2018.

Omvendt er det aftalt at friholde miljøopgaverne for besparelser, da sikringen af rent grundvand er prioriteret højt af partierne bag aftalen.

Regeringens omlægning af opgaver og ikke mindst økonomi betyder desværre også afskedigelse af mere end 20 medarbejdere, som i dag arbejder med regional udvikling i Region Sjælland.

FAKTA

Fokusområder i det nye arbejde med regional udvikling i Region Sjælland

En række partier i Regionsrådet i Region Sjælland er nu gået sammen om en aftale, som skal fokusere på, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Det er håbet af andre organisationer i regionen, herunder de 17 kommuner, også fremover vil medvirke til at styrke den samlede udvikling i regionen.

Blandt overskrifterne i indsatsen er:

  • Sundheds- og velfærdsinnovation, blandt andet skal Region Sjællands sygehuse får tættere samarbejde med private virksomheder for at øge innovationskraften
  • Interregionalt samarbejde, bl.a. udnyttelse af Femernforbindelsen, samarbejdet med Slesvig-Holstein, Greater Copenhagen og de øvrige danske regioner til at skabe udvikling i Region Sjælland.
  • Uddannelse, kompetenceløft og sikring af en kompetent arbejdsstyrke, betyder bl.a. bedre uddannelsesdækning, øget uddannelsesniveau og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om flere og bedre uddannelsesudbud.
  • Mobilitet og infrastruktur, både den fysiske og digitale infrastruktur i Region Sjælland skal løftes.

Vedlagt: Aftale vedrørende regional udvikling i Sorø, 27. juni 2018 

Vedhæftede filer

Aftale vedrørende regional udvikling i Sorø.pdf


​Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96

 


 


 

Oprettet
28.06.18
Opdateret
28.06.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52