Søg
 

Region Sjælland undersøger patientsager i Psykiatrien

Pressemeddelelse: Torsdag d. 25. februar 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed udtrykker alvorlig kritik af en overlæge ansat i Psykiatrien Vest i Region Sjælland.

​Psykiatrien i Region Sjælland vil nu studere en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som rejser kritik af fem konkrete patientforløb i Psykiatrien Vest, Region Sjælland. Afgørelsen betyder også, at en overlæge, der i 2014 blev ansat i Psykiatrien Vest i Region Sjælland, foreløbigt ikke længere kan virke som psykiater.

I to af de fem patientforløb vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at overlægen har handlet på en meget kritisabel måde, som kunne bringe patientsikkerheden i fare. Ud fra en samlet vurdering, hvor der også indgår kritik fra tidligere ansættelser, fratager Styrelsen for Patientsikkerhed derfor overlægen muligheden for foreløbigt at virke som psykiater.

- Vi tager naturligvis kritikken alvorligt. Vi vil nu studere afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed nøje, og i den forbindelse vil vi også tilbyde de fem patienter fornyede samtaler. Én potentiel fejl i behandlingen af vores patienter er én fejl for meget. De fem patienter er alle fortsat tilknyttet behandling i Psykiatrien i Region Sjælland, og vi har også studeret deres behandlingsforløb nærmere efter kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi ved derfor også, at ingen patienter har lidt overlast i behandlingsforløbene, siger Søren Bredkjær, vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland.

Han understreger, at sagen ikke giver grund til at betvivle patientsikkerheden.

- Vi har fuld tillid til, at patientsikkerheden og behandlingen af vores psykiatriske patienter er helt, som den skal være. Vi har fuld tillid til afdelingen og afdelingsdelingsledelsen i Psykiatrien Vest.

Aftale om supervision

Da overlægen blev ansat i 2014 blev der indgået en aftale om supervision af overlægen. Aftalen var fastlagt af Sundhedsstyrelsen, og baggrunden for denne ordning var, at der ved tidligere ansættelser var udtrykt kritik af overlægen. Sundhedsstyrelsen vurderede imidlertid, at overlægen godt kunne tiltræde stillingen hos Psykiatrien Vest i Region Sjælland. Aftalen med Sundhedsstyrelsen om en supervisionsaftale skulle i første omgang løbe et år.

- Sundhedsstyrelsen har ikke undervejs i ansættelsen udtrykt tvivl om, at overlægen kunne varetage stillingen. Men da vi ved udløbet af supervisionsaftalen i november 2015 ikke har modtaget en konklusion fra Sundhedsstyrelsen omkring det videre forløb af supervisionsaftalen, vælger vi at fritage overlægen fra tjeneste. Det gør vi for at holde os inden for rammerne af aftalen med Sundhedsstyrelsen, siger Søren Bredkjær.

I et efterfølgende vurderingsforløb har Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet undersøgt ni konkrete patientsager fra Psykiatrien Vest. Det er i denne proces, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet anledning til at rejse kritik i fem af sagerne.

Kritik af ledende overlæge

Afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed indeholder også kritik af den ledende overlæge for Psykiatrien Vest. Kritikken er dog i en mildere grad og skal ses i lyset af, at den ledende overlæge efter Styrelsens vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang har opfyldt sine forpligtelser som dén, der skulle forestå supervisionen af overlægen. Kritikken har dog ikke karakter af påbud eller begrænsninger.

Region Sjælland vil nu forholde sig til de ansættelsesretlige konsekvenser for overlægen, der foreløbigt ikke længere kan virke som psykiater.

- Opfølgningen i forhold til de fem patienter vil blive iværksat efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Søren Bredkjær.


Kontakt:

Søren Bredkjær, vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland, via pressevagten 57875052

 
 
Oprettet
25.02.16
Opdateret
25.02.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52