Søg
 

Region Sjælland styrker den præhospitale indsats

Pressemeddelelse: Torsdag d. 02. juni 2016

Det store præhospitale område, som Region Sjælland prioriterer højt, skal fortsat styrkes.

- Hvis vi skal beholde førertrøjen på, som den region med den mest effektive præhospitale indsats, så skal vi kunne kigge fem til ti år frem, og allerede nu gøre os selv bedre, lyder det fra formanden for udvalget for Det Nære Sundhedstilbud, Jens Ravn.

I forlængelse af regionens tidligere præhospitale plan fra 2010, har Region Sjælland arbejdet fokuseret med at gennemføre en række tiltage for at sikre, at alle borgere i hele regionen har adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet, fortæller formanden for Udvalget for det nære sundhedstilbud, Jens Ravn:

- Det er Region Sjællands helt klare mål, at 95 procent af alle de kørsler som kræver avanceret behandling skal være fremme inden 15 minutter. Så selv om vi har førertrøjen på lige nu, når det gælder den præhospitale indsats, så skal vi hele tiden tænke fem og ti år frem.

Flest paramedicinere pr indbygger

Planen øger antallet af ambulancer med paramedicinere fra 17 til 24, dermed er Region Sjælland den region med flest paramediciner pr indbyggere. 190 paramedicinere dækker hele regionen, og med udvidelsen sikres en hurtigere responstid. Derudover tager planen også højde for de nye ambulancekontrakter og ikke mindst den nye sygehusstruktur:

- Vores forrige plan var rigtig god, og for at bygge videre, så skal vi tænke fremad og være forudseende, så vi hele tiden kan sikre at responstiderne bliver mere skarpe og at borgerne får den bedst mulige hjælp når nu uheldet sker, forklarer formand Jens Ravn, og han påpeger at den nye plan også sørger for at ambulanceredderne og paramediciner fortsat videreuddannes, så de også er klar til de udfordringer som kan opstå i fremtiden.

Hjælpen skal tættere på

Men skal der tænkes i bedre hjælp til de borgere som bliver ramt af eksempelvis en ulykke eller et hjertestop, så skal der tænkes ud af boksen, forklarer formand Jens Ravn:

- Hjertestartere er blevet udbredt i stor stil i hele det offentlige rum. Problemet er bare, at 75 procent af alle hjertestop sker i hjemmet, og det er de færreste, der har en hjertestarter derhjemme. Det problem skal vi prøve at løse, og om det måske bliver en løsning som i Region Hovedstaden med hjerteløbere, eller om vi skal se på at få sat flere hjertestartere op i beboelsesområder, det skal vi i Region Sjælland finde ud af.

Region Sjælland vil også med den nye plan have fokus på transport af patienter, sygeplejersker og læger mellem sygehusene, de såkaldte interhospitale transporter. Hver år flyttes mellem 5-600 patienter, og det kan gøres mere effektivt mener Jens Ravn, så det både kan spare patienten og regionen for besvær og tidsspilde.

- Vi er i front i dag, og det skal vi blive ved med at være. Den præhospitale plan 2016 er med til at sikre, at det nok skal lykkes, slutter formanden for udvalget for det nære sundhedstilbud i Region Sjælland, Jens Ravn.

Planen blev vedtaget af et flertal i Regionsrådet, kun Enhedslisten stemte imod.


Kontaktinformation til Pressen:

Jens Ravn, formand for udvalget for det nære sundhedstilbud i Region Sjælland, 51 54 08 82

Pressevagten, 57 87 50 52

 

Oprettet
02.06.16
Opdateret
02.06.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt