Søg
 

Region Sjælland sender råstofplan i høring

Pressemeddelelse: Torsdag d. 28. april 2016

Region Sjælland har brug for grus, sand og sten til de store anlægsbyggerier, som i de kommende år vil skabe både vækst, udvikling og beskæftigelse i regionen. Derfor sender Region Sjælland nu Råstofplan 2016 i offentlig høring og afholder to borgermøder.

Regionsrådet i Region Sjælland har givet grønt lys for det videre arbejde med Råstofplan 2016, som udpeger steder, hvor der kan graves grus, sand og sten. Råstofplanen foreslår udlæg af 26 nye eller udvidede graveområder på i alt 327 hektar. Det svarer til godt 20-25 millioner m3 grus, sand og sten, som rækker til tre-fire års forbrug. Herved fastholdes forsyningshorisonten fra Råstofplan 2012.

De nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende graveområder. Ved udpegningen af områderne har regionen fokuseret på at tage bedst muligt hensyn til naboer, miljø, natur og landskab, forklarer Peter Jacobsen, formand for regionens Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur:

- Med de nye graveområder bliver det muligt at få gravet færdigt, hvor indvindingen allerede er i gang. Dermed udnyttes råstofferne fuldt ud, og ikke mindst vil naboer hurtigere slippe for gener fra råstofgravningen, og arealerne kan efterbehandles til nye formål. Råstofferne ligger, hvor de ligger, og der er fort-sat behov for råstoffer til byggerier og store anlægsarbejder i regionen. Det kræver råstoffer af den rette kvalitet og med en geografisk spredning, så vi undgår for meget transport.

Godt samarbejde med kommuner

Region Sjælland afholder nu to offentlige møder om råstofplanen i henholdsvis Holbæk og Vordingborg, hvor alle er meget velkomne til at tage del i debatten.

Peter Jacobsen, formand for regionens Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur, fremhæver endvidere det gode samarbejde, der har været med kommunerne omkring graveforslagene.

- Der har været en god fælles forståelse af behovet for råstoffer og de udfordringer, som graveområder kan give. Vi har i fællesskab sat os grundigt ind i tingene, drøftet mulige konflikter og fundet fælles løsninger.

Høring frem til 4. juli

I forslaget til Råstofplan 2016 er der endvidere formuleret en række nye retningslinjer for indvinding og efterbehandling, som skal medvirke til at sikre mindst mulig påvirkning af natur og miljø under og efter råstofindvinding.

Man kan frem til den 4. juli 2016 se og komme med bemærkninger til råstofplanen på www.raastofplan.regionsjaelland.dk

Regionsrådet i Region Sjælland forventes i december 2016 at vedtage den endelige Råstofplan 2016.

Fakta

Offentlige møder om råstofplanen

Region Sjælland afholder to offentlige møder om råstofplanen, hvor alle er meget velkomne til at tage del i debatten.

Borgermøde i Vordingborg: 31. maj kl. 18.30 i Psykiatrien i Vordingborg, Festsalen. Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg. Tilmeldingsfrist 25. maj.

Borgermøde i Holbæk: 7. juni kl. 18.30 på Holbæk Sygehus, Akacievej 5 (Indgang L2) 4300 Holbæk. Tilmeldingsfrist 1. juni.

Tilmelding til møderne kan ske ved henvendelse til Tina Christoffersen, tlf. 57 87 58 31, Gønül Topcu, tlf. 57 87 58 30 eller på mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Fire principper for nye graveområder

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget fire principper for nye graveområder:

  • Råstofforekomsten er dokumenteret og efterspurgt.
  • Nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende områder.
  • Lokaliseringen af graveområdet medvirker til at mindske transportafstande.
  • Hensyn til landskab, miljø og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

Råstofplan 2016

Forslag til Råstofplan 2016 kan læses her (Åbnes bedst i Google Chrome)


 

Kontaktoplysninger for pressen

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur 20 37 01 05.

Hanne Møller Jensen, Funktionschef i Miljø og Ressourcer, Region Sjælland, 57 87 58 28.

Pressevagt, 57 87 50 52​

Oprettet
28.04.16
Opdateret
04.05.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52