Søg
 

Region Sjælland sender ny råstofplan i høring

Pressemeddelelse: Mandag d. 12. oktober 2020

Nu inviteres alle til at komme med kommentarer til regionens nye råstofplan, da den er i offentlig høring. Råstofplanen sætter rammen for, hvor der de kommende år kan indvindes råstoffer.

​I hele regionen graves der cirka 5,5 millioner kubikmeter grus, sand og andre råstoffer om året. Det er fordelt på 66 råstofgrave rundt om i Region Sjælland. Hvor der i fremtiden skal graves, kan borgere, virksomheder og andre nu udtrykke deres holdning til, da råstofplan 2020 er i offentlig høring.
 
- Råstoffer er en vigtig ressource og forudsætning for vækst og udvikling i Region Sjælland. Men det er også en ressource, som vi ikke får igen. Derfor er det vigtigt med en mere bæredygtig råstofindvinding og at genanvendelsen af råstoffer øges. Det er helt afgørende, at vi gør det mere bæredygtigt, og derfor er målet, at 20 procent af råstofforbruget i 2032 skal være genanvendelse, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.
 
Regionsrådet besluttede forslaget til ny råstofplan den 28. september, og den er i offentlig høring frem til den 11. december 2020. Her inviteres alle til at komme med kommentarer til forslaget på www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk.
 

Borgernes og naturens behov er i fokus

Det nye forslag sætter rammerne for råstofindvinding i Regions Sjælland og for, hvor der kan graves sand, grus og andre råstoffer i regionen.
 
- Vi har fokus på at passe så godt på borgerne og naturen som overhovedet muligt, når der indvindes råstoffer. En råstofplan er en bunden myndighedsopgave for Region Sjælland, og vi forsøger at balancere ønskerne om vækst, natur og borgere så godt som muligt. Vi har jo blandt andet brug for råstofferne til byggerier som Femern-tunnelen, den nye Storstrømsbro og Sjællands Universitetshospital i Køge, siger Peter Jacobsen.
 
Der afholdes to borgermøder i forbindelse med den offentlige høring. De afholdes den 10. og den 19. november som et fysisk og et digitalt møde. Nærmere oplysninger om møderne vil fremgå af forsiden på den digitale råstofplan www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk​.
 

FAKTA

  • I vores region graves der cirka 5,5 millioner m3 grus, sand og andre råstoffer om året
  • Der er i øjeblikket 66 råstofgrave i Region Sjælland

​Kontaktoplysninger for pressen

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Region Udvikling, 20 37 01 05
Pia Buch-Madsen, funktionschef i Bæredygtig Udvikling, Region Sjælland, 20 11 93 34
Andreas Dalgas, chefkonsulent og projektleder på råstofplan, 21 32 10 33

 
Oprettet
12.10.20
Opdateret
12.10.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52