Søg
 

Region Sjælland sænker energiforbruget

Pressemeddelelse: Torsdag d. 28. september 2017

Aktiviteten stiger på sygehusene, men det samlede forbrug af el, vand og varme går den anden vej. Det viser Region Sjællands energi- og miljøredegørelse for 2016.

​- Vi er glade for resultatet og fortsætter med at fokusere på energispare​indsatsen, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur i Region Sjælland.

Aktiviteten på Region Sjællands sygehuse er årligt steget mellem to og syv procent de sidste fem år, men i samme periode har regionen brugt samme mængde el, mindre varme og mindre vand i 2016 i forhold til 2012. Det viser den årlige energi- og miljøredegørelse for Region Sjælland.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at sænke energiforbruget. Det har været en politisk prioritering, som regionens ansatte med en jætteindsats har formået at løfte til gavn for både økonomien og miljøet, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur i Region Sjælland.

Investeringer i blandt andet solceller, LED-belysning, efterisolering og udskiftning af vinduer er det, som regionen nu høster frugterne af. Siden 2009 har Region Sjælland investeret over 200 millioner kroner til energibesparelser og vedvarende energi. De positive resultater er baseret på klimakorrigerede beregninger, der gør årene sammenlignelige ved for eksempel at tage højde for hårde vintre.

Fortsætter den positive udvikling

Den positive udvikling i energiforbruget stopper ikke i Region Sjælland. I løbet af 2016 har regionen fået gennemført en forundersøgelse om yderligere energirenovering af regionens bygninger.

Forundersøgelsen viste, at der er et stort potentiale i energibesparende investeringer på op til 385 millioner kroner. Det fik Region Sjælland til i år at afsætte midler til yderligere analyser med henblik på at udnytte potentialet i fremtiden.

- Vi vil fortsat fokusere på energispareindsatsen. Vi ser gode muligheder for at energirenovere og give regionens sygehuse et generelt løft til glæde for patienter og ansatte i fremtiden. Derfor går vi nu i gang med at se på mulighederne for mere helhedsorienterede projekter for et helt sygehus frem for én til én udskiftninger såsom at skifte til LED-belysning på en enkelt afdeling, siger Peter Jacobsen.

De yderligere analyser foretages i et såkaldt ESCO-projekt. ESCO er projekter, hvor man indgår en aftale med en virksomhed om energirenovering af ejendomme. Virksomheden garanterer en række besparelser, og det der spares udover garantien deles mellem virksomheden og bygherren i dette tilfælde Region Sjælland. I tilfælde af garantien ikke holder, kompenserer virksomheden for den manglende besparelse. 

Illustrationer af de sidste 5 års udvikling i forbruget

- Udvikling i jpg format

- Udvikling i png format


 Kontaktoplysninger for pressen

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur, tlf. 20 37 01 05 

Oprettet
28.09.17
Opdateret
28.09.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52