Søg
 

Region Sjælland ramte plet med budget

Pressemeddelelse: Torsdag d. 28. april 2016

Med stram styring har Region Sjælland ramt budgettet for 2015 meget præcist. Bundlinjen viser et overskud på 46 millioner kroner.

Regionsrådet i Region Sjælland kunne i dag godkende regnskabet for 2015. Med et forbrug sidste år, der lå bare 46 millioner kroner under det afsatte budget, har Region Sjælland ramt meget præcist i forhold til et samlet budget på 17,5 milliarder kroner.

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, er meget tilfreds med resultatet.

- Vi har haft et 2015 med stramme økonomiske rammer, hvor vi ikke mindst i de første måneder af året var udfordret af stærkt stigende udgifter til særlig dyr sygehusmedicin. Det har krævet en stram prioritering af vores udgifter, hvor Regionsrådet har taget ansvaret på sig og truffet svære valg. Det er udtryk for rettidig omhu og god økonomistyring, at vi rammer vores budget så præcist og samtidig overholder økonomiaftalen med regeringen, siger Jens Stenbæk.

Ventetider er faldet

Jens Stenbæk hæfter sig ved, at Region Sjælland har løst opgaven med at holde stram snor i økonomien, samtidig med at sundhedsvæsenet er blevet bedre og behandler flere patienter end nogensinde før.

- Til trods for den økonomiske udfordring i 2015 har vores medarbejdere i Region Sjælland leveret imponerende resultater. Ventetiden til operation er faldet. Og vi er i Region Sjælland intet mindre end ’danmarksmestre’, når det gælder hurtig udredning og behandling af patienterne. Færre patienter dør af kræft, og vi er i Region Sjælland nu på linje med landsgennemsnittet, når det gælder behandlingstider for kræft.  Vi klarer os også godt, når det drejer sig om overlevelse efter hjertesygdomme, siger Jens Stenbæk.

Fortsat pres på økonomien

Regionsrådet i Region Sjælland måtte i 2015 finde store millionbesparelser i tilrettelæggelsen af budgettet for 2016. Samlet skulle regionen finde besparelser på 265 millioner kroner på budgettet for 2016.

Som led i besparelserne på sygehusene nedlagde Region Sjælland 375 stillinger. Det faktiske antal afskedigelser blev dog 26, mens 10 medarbejdere fik besked om væsentlige ændringer i deres ansættelse. De øvrige stillinger blev fundet ved naturlig afgang, vakante stillinger som ikke blev genbesat og omplacering af medarbejdere.

- Det er trist at skulle afskedige dygtige medarbejdere, men det er godt, at vi har formået at finde andre job til så mange. Besparelserne var nødvendige og har gjort, at vi er gået ind i 2016 med et budget i balance, siger Jens Stenbæk.

Regionsrådsformanden peger på, at Region Sjælland – ligesom de øvrige regioner – fortsat oplever et pres på økonomien. 

- Vi får nye behandlingsmetoder, demografisk bliver der flere og flere ældre, og aktiviteten i sundhedsvæsenet er generelt stigende. Vi kan i Region Sjælland og de andre regioner sikre god økonomistyring og øget produktivitet på vores sygehuse. Men vi og regeringen må hele tiden have fokus på, at regionernes økonomiske rammer kan håndtere de stigende udgifter.


Kontaktoplysninger for pressen

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, 20 37 11 98

Pressevagt, 57 87 50 52

 

Oprettet
28.04.16
Opdateret
28.04.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52