Søg
 

Region Sjælland og krystalkuglen

Pressemeddelelse: Onsdag d. 21. december 2011

Vækstforum Sjælland og Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland samlede i går 160 aktører fra både det offentlige og private område til en fælles konference med temaet: ”Hvad vil Region Sjælland leve af i fremtiden?”

Med Morten Løkkegaard som ordstyrer blev der kigget dybt i krystalkuglen, og deltagerne blev ført vidt omkring fremtidens muligheder.

Et centralt budskab på konferencen var, at de beslutninger, vi træffer i dag, er med til at skabe vækst i morgen og på sigt. Derfor er der behov for nytænkning om, hvordan vi indretter vores samfund.

Der var også bred enighed om behovet for kompetenceudvikling. Værditilvækst i små og mellemstore virksomheder skabes via viden fra alle faggrupper og niveauer blandt medarbejderne.

- Vi kan ikke konkurrere på lave priser, men på innovation og nye løsninger, sagde Regionsrådsformand og formand for Vækstforum Sjælland, Steen Bach Nielsen, umiddelbart efter konferencen.

Bjarke Møller, chefredaktør fra Ugebrevet Mandag Morgen, var i det visionære hjørne. Han foreslog blandt andet, at hele Sjælland kunne være et demonstratorium for nye grønne samfundsløsninger, og han fortsatte ved at stille spørgsmålet: Hvorfor satser Region Sjælland ikke på at blive verdens grønneste region i 2020?

Men også deltagerne blev sat på arbejde. Det blev de ved Mandag Morgen, fhv. Departementschef og vækstordfører i fripartiet, Fremtidens Danmark, Jørgen Rosted og Administrerende Direktør i tænketanken DEA samt videnordfører i fripartiet, Fremtidens Danmark, Stina Vrang Elias, der lagde op til fremtidsværksteder. Her skulle deltagerne skulle diskutere emner som:

  • Sustania – bæredygtig fremtid for Region Sjælland
  • Fremtidens velfærd – eksperimentarium for fremtidens velfærdsmodel
  • Fremtidens viden – eksperimentarium for fremtidens videnregion

Jørgen Rosted pegede på, at der ikke findes noget naturligt marked for de fremtidige samfundsløsninger, vi har behov for. Men som han sagde:

- Det kan vi skabe. Det kræver bare et stærkt samarbejde mellem videninstitutioner, private virksomheder og det offentlige. Vi skal forny velfærdsstaten gennem samarbejde om nye løsninger.

På fremtidsværkstederne viste deltagerne stor diskussionslyst og idérigdom. Som deltager Claus Lønborg, direktør for Copenhagen Capacity, sagde:

- Som ny direktør for en investeringsfremmeorganisation støtter jeg Region Sjællands initiativ om at sætte den fremtidige vækstdagsorden . Når man skal tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder, er det afgørende at kunne stille skarpt på de ting, man er gode til. Så en fokuseret regional udvikling vil klart styrke vores muligheder for at markedsføre regionen overfor udenlandske virksomheder og investorer.

Her er Stina Vrang Elias enig:

- Der er brug for fokus på de videnområder, hvor regionen kan være verdensledende. Det er vigtigt at fastholde og tiltrække højtuddannede – de er en ressource, der kan være med til at løfte værdiskabelsen i regionens mange små og mellemstore virksomheder.

Professor på Ålborg Universitet Per Kongshøj havde flere pointer. Han lagde blandt andet vægt på, at det er vigtigt, at regionen øger kompetenceniveauet:

- Vi skal modstå suget fra centrum og skabe fremtid i udkanterne. Det skal regionen gøre ved at bygge på de styrker og erhvervsklynger, vi har. Og ved at styrke arbejsstyrkens kompetencer.

Erhvervsøkonomisk chef Kent Damsgaard fra Dansk Industri fremhævede, at virksomheder skal tænke internationalt og sikre sig en plads på de nye vækstmarkeder. Virksomhederne skal have en klar forretningsstrategi og være gode til at finde de globale nicher

Konferencen blev rundet af ved Leif Elken, Formand for Beskæftigelsesrådet, som takkede for et godt arrangement:

- Der er rigtig mange gode ideer og stor lyst til at få noget til at ske. Det giver et godt grundlag for at arbejde videre. Når vi vil sætte dagsorden for vækst i 2020, skal vi arbejde sammen om at skabe sammenhæng mellem arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervsindsatsen.


Yderligere oplysninger:

Steen Bach Nielsen
Regionsrådsformand og formand i Vækstforum Sjælland
Tlf. 30 61 64 46

Leif Elken
Formand for Beskæftigelsesrådet Hovedstaden og Sjælland
Tlf. 20 30 62 90

Oprettet
30.12.11
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52