Søg
 

Region Sjælland og IBM indgår forlig om it-system

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. marts 2015

IBM og Region Sjælland har indgået forlig i sagen om it-systemet NASA. Begge parter har fokuseret på at løse de driftsmæssige problemer og i fællesskab skabt en platform for effektivisering og forbedring af systemet.

Forliget indebærer, at IBM vederlagsfrit stiller 28.000 timer til rådighed for Region Sjælland. En del af timerne indgår som erstatning for de omkostninger, Region Sjælland har haft med at skulle drive det fejlbehæftede it-system, NASA, der har givet Region Sjælland uforudsete ekstraomkostninger.

Formand for Regionsrådet, Jens Stenbæk, er tilfreds med den indgåede aftale.

- Vi har nu sat et punktum for et forløb, der har stillet store krav til både vores personale og vores mange leverandører og jeg hæfter mig ved, at vi har fået en passende kompensation for de ekstra omkostninger, vi indtil videre har haft, fastslår Jens Stenbæk.

IBM leverede i midten af 2013 et såkaldt ERP-system – kaldet NASA - som Region Sjælland skulle bruge til at håndtere blandt andet indkøb, lager og logistik i hele virksomheden Region Sjælland, som har et budget på 17 milliarder kroner.

De 28.000 timer, som IBM stiller til rådighed, skal over de kommende år bruges til at få gjort NASA så effektivt, som man kunne have forventet af et nyt it-system, og desuden skabe forbedringer ud over det, der oprindeligt var aftalt i kontrakten.


Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, Region Sjælland, 20 37 11 98

Pressevagten, Region Sjælland, 57 87 50 52

 

Oprettet
26.03.15
Opdateret
01.04.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52