Søg
 

Region Sjælland gennemgår alle kræftpakker

Pressemeddelelse: Fredag d. 31. maj 2013

Sygehusene i Region Sjælland arbejder systematisk på at sikre alle kræftpatienter en god og hurtig vej gennem systemet, så patienterne får stillet den rette diagnose og kommer i gang med behandlingen.

Flaskehalse i systemet skal findes og fjernes – og der er særlig opmærksomhed på at øge samarbejdet omkring de kræftpatienter, der behandles på universitetssygehuse uden for regionen.

Region Sjælland overholder loven om maksimale ventetider for kræftpatienter. Nu har regionen nedsat en kræftstyregruppe, der sætter ekstra fokus på kræftpakkerne, som opstiller endnu mere præcise mål for, hvor hurtigt patienterne generelt bør undersøges og starte behandling. Konkret beder Kræftstyregruppen sygehusene om at gennemgå alle kræftpakker og udarbejde handleplaner på områder, hvor der er behov for forbedringer.

Ny national overvågning af kræftpakkerne
I dag offentliggøres for første gang en national monitorering af 31 kræftpakker, som viser, hvor gode regionerne er til at opfylde målsætningerne om at få kræftpatienterne diagnosticeret og sat i behandling inden for en standardforløbstid. Det er en faglig rettesnor for, hvor lang tid der må gå fra henvisning til behandlingsstart for en standardpatient. Rapporten bygger på nye data fra regionerne og vil fremover blive offentliggjort hvert kvartal.

Vicedirektør, lægelig chef Vagn Bach fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er medlem af Kræftstyregruppen i Region Sjælland.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu får et redskab til at overvåge, hvor gode vi er til at få patienterne gennem kræftpakkeforløbene. Vi er i gang med at analysere tallene og kigge på konkrete patientforløb for at finde ud af, hvor vi har udfordringer, så vi kan handle på det, siger Vagn Bach.

Den første status viser, at regionerne langt hen af vejen lever op til målsætningen. Region Sjælland vil specielt undersøge og forklare, hvorfor der i 1. kvartal 2013 var ventetid på operation af en del prostatakræft-patienter og stråleterapi til patienter med hoved- og halskræft.

- Der er et fælles problem med Region Hovedstaden og Region Syddanmark, da patienterne skal opereres og strålebehandles i København eller Odense. Det skal dermed løses i samarbejde med de to andre regioner, forklarer vicedirektør, lægelig chef Teis Andersen, Roskilde og Køge Sygehus og medlem af Region Sjællands kræftstyregruppe.

Region Sjælland vil efter sommeren følge op på alle kræftpakker hver måned.

 

FAKTA

Loven overholdes
Monitoreringen af kræftpakkerne måler ikke på de maksimale ventetider, som er fastsat i bekendtgørelse om behandling af livstruende kræftsygdomme. Region Sjælland overholder fuldt ud bekendtgørelsens maksimale ventetider. Det indebærer, at patienter, som regionen ikke selv kan behandle inden for ventetidsgarantien, tilbydes behandling et andet sted.

Faglige rettesnore
Kræftpakkerne skal bane en smidig vej gennem systemet, for eksempel via faste undersøgelsesprogrammer. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold for den enkelte patient – for eksempel anden sygdom eller komplikationer – kan betyde, at forløbstiden afviger fra standarden. Derfor forventes det ikke, at standardforløbstiderne opfyldes for alle patienter.

Hensyn til patient-ønsker
Hensyn til patientens egne ønsker kan betyder længere patientforløb. Mammakirurgisk Afdeling i Ringsted oplever ofte, at brystkræftpatienter selv ønsker at vente til deres kontaktlæge har tid, frem for at blive opereret af en anden kirurg. Andre patienter ønsker selv at udsætte operationen på grund af en planlagt rejse, mærkedage eller lignende.

 

 

 

 

Kontaktoplysninger for pressen:


Vicedirektør, lægefaglig chef Vagn Bach, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, 30 70 88 24

Vicedirektør, lægefaglig chef Teis Andersen, Roskilde og Køge sygehuse, 21 25 20 70

 

 

 

 
 
Oprettet
31.05.13
Opdateret
31.05.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52