Søg
 

Region Sjælland: Vi har god kontrol med forskningsmidler

Pressemeddelelse: Onsdag d. 25. februar 2015

Der er ikke fundet eksempler på misbrug af forskningsmidler i Region Sjælland i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen. Syv danske sygehuses forvaltning af eksterne forskningsmidler er blevet undersøgt, herunder Roskilde og Køge sygehuse.

En ny rapport fra Rigsrevisionen har undersøgt syv danske sygehuses forvaltning af eksterne forskningsmidler. Roskilde og Køge sygehuse har indgået i undersøgelsen, og her er der ikke fundet eksempler på misbrug af forskningsmidler.

- Vi mener, at vi i Region Sjælland har de retningslinier, som vi skal have på området. Men Rigsrevisionens rapport er selvfølgelig en anledning til at kigge på, om vi kan gøre det endnu bedre, siger Lars Onsberg Henriksen, sundhedsdirektør i Region Sjælland.

Rigsrevisionen konkluderer i rapporten, at regionernes forvaltning af forskningsmidlerne er kritisabel.

- Vi har i Region Sjælland de sidste par år haft ekstra kritisk fokus på vores regelsæt omkring forvaltningen af eksterne forskningsmidler. Derfor mener vi også, at vi har de regler og retningslinier og procedurer, som der er behov for. Vi kan derfor heller ikke genkende, at vores forvaltning af forskningsmidlerne skulle være kritisabel, siger Lars Onsberg Henriksen.

Region Sjælland står på landsplan kun for en mindre del af den forskning på sygehusene, hvor indtægterne kommer fra eksterne parter. Rigsrevisionens rapport anslår, at regionernes samlede indtægter til denne type forskning i 2013 var godt 1,6 milliarder kroner. Heraf tegnede Region Sjælland sig for 61 millioner kroner.

Region Sjælland arbejder i disse år målrettet på at styrke forskningsorganisationen på regionens sygehuse, og der bygges nyt universitetssygehus i Køge, som skal stå klart i 2021.


Kontaktoplysninger for pressen:

Lars Onsberg Henriksen, sundhedsdirektør, Region Sjælland, 21 40 93 49

 
Oprettet
25.02.15
Opdateret
07.05.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52