Søg
 

Region Sjælland: Stram økonomiaftale giver vanskelige vilkår

Pressemeddelelse: Onsdag d. 07. juni 2017

Den netop indgåede økonomiaftale mellem regionerne og regeringen kommer ikke til at indebære et løft af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

​”Det bliver vanskeligt at få enderne til at mødes i næste års budget”, konstaterer Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionsrådsformanden er også ærgerlig over, at regeringen har holdt fast i, at sygehusene for 12. år i træk skal levere en stigning i produktiviteten på to procent.

Kravet om en årlig to procents stigning i produktiviteten på sygehusene for 12. år i træk er forældet, og sygehusenes finansiering bør ikke afhænge af, om de leverer flere behandlinger. Sådan lyder det fra Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, i en kommentar til den netop indgåede økonomiaftale mellem regionerne og regeringen.

- Regeringen ønsker sammen med et flertal i Folketinget at fastholde kravet om en årlig to procents stigning i produktiviteten på sygehusene, og det har Danske Regioner været nødt til at tage til efterretning. Vi indførte i Region Sjælland med budgettet for 2017 en ny styringsform – værdibaseret styring – på regionens sygehuse, som netop gør op med produktivitetskravet. Vi styrer efter dét, som giver værdi for patienten. Når vi skal lægge budgettet for 2018, vil jeg opfordre Regionsrådet i Region Sjælland til at fastholde linjen med værdibaseret styring. Det gør vi for patientens skyld, og fordi det har været et massivt ønske fra vores medarbejdere, siger Jens Stenbæk.

Giv tillid og frihed

Jens Stenbæk peger på, at udrulningen af værdibaseret styring i Region Sjælland har skabt en ny måde at gøre tingene på.

- Patienten er omdrejningspunktet, og vi har skabt et handlerum til vores lokale ledere og medarbejdere. Vi viser dem tillid, afbureaukratiserer og giver dem frihed. De skal med deres faglighed have frirum til at tilrettelægge den behandling, der er bedst for patienten. Vi kan i Region Sjælland se, at beslutningen om at indføre værdibaseret styring er god og rigtig, siger Jens Stenbæk.

Stram økonomiaftale

Jens Stenbæk sammenfatter den indgåede økonomiaftale som en stram aftale, der overordnet set betyder nulvækst for Region Sjælland.

- Der er tale om en stram økonomiaftale, som samlet set ikke kommer til at tilføre nye penge til sundhedsvæsenet. Aftalen indebærer, at vi i Region Sjælland også næste år skal arbejde med en stram budgetstyring og prioritering. Det er en aftale, som efterlader vanskelige vilkår. En aftale hvor der ikke er rum til nye initiativer, og hvor det kan blive vanskeligt at få enderne til at hænge sammen i vores budget for 2018. Nu skal vi i de kommende dage regne på, hvad aftalen præcist betyder for økonomien i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, 20 37 11 98

Oprettet
06.06.17
Opdateret
02.01.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52