Søg
 

Region Sjælland undersøger tilfredsheden med udbudsklinik

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 10. september 2019

Patienterne er overvejende tilfredse med servicen på Nordic Medicares udbudsklinik i Nakskov. Det viser en undersøgelse foretaget for Region Sjælland, der har undersøgt borgernes oplevelser og tilfredshed med klinikken.

​Syv ud af ti patienter er meget tilfredse eller i nogen grad tilfredse med den service, de får, når de har en tid hos lægerne og sygeplejerskerne hos Nordic Medicare i Nakskov. Det viser den undersøgelse, som Region Sjælland satte i gang på baggrund af en række serviceklager fra nogle borgere.
 
- Vi har med denne undersøgelse fået bekræftet, at Nordic Medicare overordnet set leverer en service, som de fleste patienter er tilfredse med. Det er vi glade for, da de er en vigtig samarbejdspartner for regionen, som sikrer lægedækning i et område, hvor det ikke har været muligt at tiltrække privatpraktiserende læger, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter.
 
- Vi har en fælles interesse i at levere en god service til borgerne i regionen. Undersøgelsen viser også, at små 30 procent ikke er overvejende tilfredse med det tilbud, som de oplever. Det tager vi meget alvorligt, og derfor vil vi også bruge undersøgelsen til at se på, hvordan vi hele tiden kan forbedre tilbuddet til de af vores borgere, som er tilknyttet en udbudsklinik, siger han.
 
2.401 patienter har bidraget til undersøgelsen af Nordic Medicare, der er en såkaldt udbudsklinik. En udbudsklinik etableres i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt for regionen at sikre lægedækning på anden vis. Det vil sige, at Region Sjælland har undersøgt mulighederne for at finde en ny praktiserende læge og forsøgt at finde en eller flere læger fra området til at overtage patienterne, inden man gik i gang med et udbud.
 

Grobund for forbedringer

Selvom syv ud af ti patienter er overvejende tilfredse med servicen hos Nordic Medicare, er der områder, hvor der er plads til forbedringer. Det gælder blandt andet muligheden for at se den samme læge eller sygeplejerske som tidligere.
 
- Nordic Medicare leverer på mange områder den service, som vi har aftalt. Men der er også områder, hvor der er plads til forbedringer. Vi skal hele tiden udvikle på den service, vi leverer til vores borgere, og derfor vil vi også gå i dialog med Nordic Medicare om, hvordan patienttilfredsheden og servicen kan øges yderligere, siger Heino Knudsen.
 
Et par af de områder, regionen gerne vil i dialog om, er blandt andet muligheden for telefonisk konsultation, ligesom patienterne gerne skal have at vide, om de har en aftale med en læge eller en sygeplejerske, når de har en tid i klinikken.

Flere undersøgelser i fremtiden

Undersøgelsen af patienternes oplevelser hos klinikken i Nakskov er den første af sin slags. Det er dog kun den første af en række, da Region Sjælland i fremtiden ønsker at udbrede brugen af den slags undersøgelser til alle klinikker i regionen.
 
- Undersøgelserne giver et godt billede af den service, som den enkelte udbudsklinik leverer. Derudover er det også et redskab for os som region til at udvikle og tilpasse tilbuddene fremadrettet, så de matcher borgernes forventninger. Vi kan blandt andet se, at vi som region ikke har været gode nok til at informere patienterne om, hvad de kunne forvente. Det skal vi rette op på fremadrettet, siger Heino Knudsen.
 
Undersøgelsen af Nordic Medicare handler udelukkende om den service, som patienterne oplever i deres kontakt med klinikken. Kvaliteten på klinikken er god og kontrolleres ligesom alle andre klinikker løbende af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 

Fakta:

  • 5.355 borgere over 16 år, som senest har haft en konsultation i perioden 2017-2019, har modtaget spørgeskema. 2.401 har svaret (45 %)
  • 10 borgere har deltaget i to fokusgruppeinterview
  • Spørgeskemaet indeholdt 17 spørgsmål
  • 45 procent af alle borgere er i høj grad tilfredse, og 26 procent er i nogen grad tilfredse med den service, de har fået i forbindelse med deres seneste behandling i klinikken. 12 procent er i ringe grad tilfredse, mens 16 procent slet ikke er tilfredse.

Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand, 51 14 54 96
Oprettet
10.09.19
Opdateret
10.09.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52