Søg
 

Råstofopgaver samles i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 01. juli 2014

Fra den 1. juli samles processen om råstoffer som grus, sten og kalk med én indgang i Region Sjælland. Det giver overblik fra start til slut og tryghed for både branchen og borgerne.

​Folketinget besluttede i april en ændring af råstofloven, så det nu er regionerne, der skal tage stilling til ansøgninger om gravetilladelse til indvinding af råstoffer, som for eksempel grus, sten og kalk.

Regionens nuværende råstofplan udlægger graveområder, hvor råstoffer primært skal indvindes. For at der kan ske en indvinding, skal der også gives en konkret gravetilladelse. Det har hidtil været en kommunal opgave. Men fra den 1. juli 2014 overtager Region Sjælland officielt opgaven.

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer i Region Sjælland, forklarer:

- Jeg tror, vi har skabt en god ramme for behandlingen af gravetilladelser. Det er en stor fordel at samle beslutninger og kompetencer. Regionen kan nu skabe sammenhæng mellem råstofplanlægning og råstoftilladelser. Vi vil sikre, at råstofindvindingen sker så skånsomt som muligt i forhold til naboer og naturen omkring os. Her lægger vi op til en god og løbende dialog med blandt andet ansøger, naboer og kommuner. Jeg vil gerne fremhæve, at kommunerne har været meget hjælpsomme med at overdrage råstofsagerne til os. Nu ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Dialog og samarbejde er vigtigt

I en gravetilladelse skal regionen fastsætte vilkår for både indvindingen og efterbehandlingen af råstofgraven efter endt gravning. Der er brug for råstofferne til at bygge de mange nye offentlige anlæg i Region Sjælland, så som nye sygehuse, veje og udvidelser af jernbanerne i regionen . Men som nabo kan man ikke undgå at opleve, at en råstofgrav er en håndgribelig produktionsvirksomhed. Derfor skal regionen give tilladelse til, hvornår lastbiler må køre ind og ud af graven, hvornår maskinerne må være i drift, og hvor meget de må støje.

Når der ikke graves mere, kan gamle råstofgrave blive til nye naturområder, endda med sjældne planter og dyr, eller til nye udflugtsmål. Mange steder rummer de gamle råstofgrave i dag gode muligheder for fritidsaktiviteter med eksempelvis stisystem, amfi-scene eller skibakke. Der er for eksempel en amfi-scene i en tidligere råstofgrav ved Bregninge i Kalundborg Kommune.

Fordi råstofindvinding ofte er konfliktfyldt, er en god dialog med, og mellem, ansøger og naboer afgørende. Danske Regioner har sammen med bl.a. råstoferhvervet udarbejdet det såkaldte "Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding". Indvinderen kan tilslutte sig kodekset og dermed forpligte sig til en udvidet dialog og information med naboerne. Peter Jacobsen understreger, at regionen efter behov vil understøtte anvendelsen af kodekset i den enkelte sag.

Et godt samarbejde med kommunen er også vigtigt. Regionen skal høre kommunen om vilkårene for efterbehandling af graveområdet. Høringen gør, at kommunens planer for hvordan området kan bruges bagefter, kan komme med i tilladelsen. Nogle gange skal der pumpes grundvand væk for at kunne grave grus og sand. Her er det kommunen, der giver tilladelse. Andre gange ligger råstofgraven måske tæt på kysten, så vil det være de statslige myndigheder, der også skal se på sagen.

Du kan læse mere om regionens nye opgaver og råstofplanlægningen her.

Kontaktoplysninger for pressen:

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer, 20 37 01 05

Hanne Møller Jensen, Funktionschef Miljø og Ressourcer, Region Sjælland, 57 87 58 28

 
Oprettet
01.07.14
Opdateret
01.07.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52