Søg
 

Råstofindvinding i Hedehusene Grusgrav

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 10. marts 2020

Råstofferne er en forudsætning for, at der kan bygges nye boliger, broer og institutioner som sygehuse og børnehaver. Region Sjælland er i råstofloven forpligtet til at sikre, at der er udlagt områder til råstofindvinding til mindst 12 års forbrug.

​Region Sjællands udvalg for Regional udvikling behandler tirsdag den 10. marts ansøgningen om tilladelse til råstofindvinding i Hedehusene grusgrav ved Vindinge. Ansøgningen er indgivet af Nymølle Stenindustrier.
 
Udvalgsformand Peter Jacobsen udtaler:
 
- Vi står i det dilemma, at vi på den ene side har brug for sten, grus og sand, og på den anden side ønsker vi at passe godt på både borgerne og på naturen. Vi er i Region Sjælland pålagt opgaven med at sikre forsyning af råstoffer, og når der så skal graves, så gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan, indenfor lovens rammer, for at det sker med så få gener som muligt.
 
I sagen om tilladelse til indvinding af råstoffer i Hedehusene grusgrav, som fremlægges for Region Sjællands udvalg for Regional udvikling den 10. marts, er der bl.a. fokus på, at der skal graves færdigt så hurtigt som muligt og løbende reetablering af grusgraven. Konkret udtages 34 hektar i den nordlige del af graven til reetablering, når den nuværende tilladelse udløber i 2021. Der er som et nyt tiltag foreslået et krav om måling af støv.
 
Ansøgningen omhandler råstofindvinding i nordlige del af Hedehusene grusgrav. Ansøgning til indvinding i den sydlige del behandles på et senere udvalgsmøde. Det skal først afklares i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Region Sjælland og Nymølle Stenindustrier, om der er andre mulige alternative adgangsveje til den sydlige del, og hvordan der kan indvindes og reetableres hurtigst muligt.
 
- Samarbejde er nøgleordet her. Alle er interesseret i at få gravet færdigt og reetableret området så hurtigt som muligt. Derfor er jeg glad for, at både Roskilde Kommune og Nymølle Stenindustrier er klar til at indgå i tekniske drøftelser med os for at afdække, hvilke muligheder der er indenfor lovens rammer, siger Peter Jacobsen.
 
Formand for Roskildes udvalg for Klima og Miljø, Karim Friis Arfaoui, udtaler:
 
- Vi er overordentligt glade for, at der er blevet lyttet til så mange af vore ønsker. Det er et stort skridt i den rigtige retning, at områderne op til Vindinge Nord nu bliver reetableret, og at tilsyn på støv og støj intensiveres. Det ser også ud til, at der stilles krav om rækkefølgeplanlægning og løbende reetablering, når der udstedes nye gravetilladelser, hvilket vi længe har efterspurgt. Det vil vi gerne kvittere for.
Kommunen indgår naturligvis gerne i tekniske drøftelser med regionen for bordenden, så der kan tages et ekstra kig på de sydlige graveområder, siger Karim Friis Arfaoui, formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.
 
Sagen om tilladelse til råstofindvinding i den nordlige del af Hedehusene grusgrav behandles tirsdag den 10. marts i regionen. Læs mere på

​Kontaktoplysninger for pressen

Peter Jacobsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland, 20 37 01 05
Karim Friis Arfaoui, formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, 22 35 23 00​
Oprettet
10.03.20
Opdateret
10.03.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52