Søg
 

Psykisk sårbare kan hjælpe hinanden videre

Pressemeddelelse: Onsdag d. 04. februar 2015

For mennesker med psykisk sygdom kan det være en stor hjælp at dele erfaringer, bekymringer og håb for fremtiden med andre mennesker, der selv har haft psykisk sygdom inde på livet. Et nyt projekt skal vise nye veje i indsatsen.

Psykiatrien i Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND, Roskilde Lejre har indgået et samarbejde, der de næste tre år skal skabe fokus på brobygning på tværs af systemer og sektorer og øge livskvaliteten for psykisk sårbare.

Der er via satspuljemidler afsat syv millioner kroner til projektet, som kommer til at bestå af en Recovery-skole, der bliver et tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende og netværk i Roskilde Kommune. Desuden får den psykisk syge også en udskrivningsguide om overgangen fra indlæggelse til egen bolig. Guiden er skrevet til nuværende brugere af tidligere brugere af Psykiatrien.

Projektet hedder ”Peer som brobyggere”, opkaldt efter den såkaldte peer to peer-model, bruger til bruger-modellen.

Deler bekymringer og håb

”Peer som brobyggere” bygger på en tro på, at det er muligt at komme sig efter psykisk sygdom. Og at brugererfaringer kan hjælpe andre brugere, forklarer vicedirektør Søren Bredkjær fra Psykiatrien i Region Sjælland.

- Mennesker, som selv har haft psykisk sygdom tæt inde på livet, har vigtig viden og kompetencer som andre kan bruge. Det kan være en stor hjælp at dele erfaringer, bekymringer og håb for fremtiden med andre mennesker, siger Søren Bredkjær.

Det er første gang, der afsættes satspuljemidler målrettet til udvikling og afprøvning af peer to peer-modeller. Peer to peer - bruger til bruger - handler helt grundlæggende om at stille sine egne levede erfaringer til rådighed og hjælp for andre, som er i en lignende situation. Det kan være en tidligere psykiatrisk patient, der kan bruge sin egen erfaring til at støtte en nuværende patient eller til en psykisk sårbar i egen bolig eller i et kommunalt botilbud.

Recovery-skole
 

Recovery-skolen retter sig både mod hverdagens her-og-nu sigte og det længere sigte i den måde man orienterer sig i livet. Fokus er på de muligheder og udfordringer, som man kan møde i kølvandet på en indlæggelse.

- Patienterne lærer blandt andet at fortælle deres egen historie til andre. Vi kan se af vores erfaringer med Recovery-højskoleforløb på Ubberup Højskole, at det giver mange patienter ny viden og nyt mod, siger Søren Bredkjær.

Som en del af projektet skal der sammen med SIND Roskilde-Lejre og et landsdækkende netværk af peers opbygges et systematisk samarbejde omkring borgere med brugererfaringer. Det er målet, at projektets resultater skal udbredes til andre kommuner og i resten af den regionale psykiatri i Region Sjælland.


Kontaktoplysninger for pressen:

Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, tlf. 54 67 24 03

Vicedirektør Henrik Abildtrup, Roskilde Kommune, mobil 21 48 18 84

Per Harvøe, SIND Roskilde-Lejre Afdeling, tlf. 46 36 13 39

 
Oprettet
04.02.15
Opdateret
04.02.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52