Søg
 

Presseinvitation: Patienters inddragelse i forskning

Pressemeddelelse: Torsdag d. 10. november 2016

Hvordan inddrages patienter i forskning i dag? Det fortæller ph.d.-studerende og professorer om til MVU-dag, en temadag for sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse (MVU).

Fredag den 11. november 2016 samles sundhedsprofessionelle med interesse for forskning til MVU-dag på Psykiatrisygehuset i Slagelse for at præsentere deres forskningsprojekt i lyset af temaet for dagen: Hvordan inddrages patienter i forskning.

Formand for Forskning og Innovationsudvalget Ole Marqweis byder velkommen til temadagen, der primært har til formål at ’kigge ned i maskinrummet’ hos forskerne. Omdrejningspunktet er forskningsprocessens metodiske overvejelser om, hvordan patienter får indflydelse og bliver inddraget i forskning og eventuelt påvirker metodiske overvejelser og retningsskift i forskningsprocessen.

MVU-dagen, som er den 4. konference af sin slags, er en temadag, som retter sig mod sundhedsprofessioner med MVU-baggrund, der har interesse for sundhedsforskning. En stor del af deltagerne er selv forskere, hvilket er muligt på baggrund af videreuddannelse på kandidatniveau og efterfølgende ph.d.-studie.

Forskningspolitikken for Region Sjælland 2015-2018 lægger særligt fokus på disse faggruppers vækst inden for forskningsarbejde.

Program for dagen vedlagt:
Program for MVU-dag.jpg

MVU-dagen finder sted på Psykiatrisygehuset Slagelse i auditoriet, Fælledvej 6, 4200 Slagelse


Kontaktoplysninger for pressen:

Ole Marqweis, formand Forskning og Innovationsudvalget og medlem af Regionsrådet i Region Sjælland, mobil 51 54 20 58

Sanne Bjergskov Andersen, konsulent for Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Region Sjælland, mobil 28 24 74 36


Oprettet
10.11.16
Opdateret
10.11.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52