Søg
 

Plan for udvikling af Næstved Sygehus

Pressemeddelelse: Torsdag d. 01. juni 2017

​Regionsrådet har vedtaget plan for, hvordan Næstved Sygehus fortsat kan udvikle sig som et velfungerende specialsygehus. Der ligger nu en skitse for brugen af sygehusbygningerne, herunder at Præhospitalt Center flytter ind i højhuset i 2019.

- Vi er nu ved at være helt på plads med planen for fremtidens Næstved Sygehus. Der er stadig rum til, at flere funktioner kan flytte ind, blandt andet som følge af vores aktuelle dialog med Næstved Kommune om mere samarbejde om lokale sundhedstilbud, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Beslutningen i Regionsrådet handler om sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af sygehusbygningerne. Det sker med udgangspunkt i Næstved Sygehus’ fremtidige profil som et specialsygehus med tilbud om planlagt behandling.

- Der er taget udgangspunkt i, at der fortsat skal være skadeklinik, diverse ambulatorier, operationsfaciliteter primært til dagkirurgi samt sengepladser til ortopædkirurgi, medicinske lungesygdomme og neurologi, siger Jens Stenbæk. 

Endvidere skal der også fortsat være planlagt urologi, stråleterapi (indtil 2030), medicinsk kræftbehandling med kemoterapi og nuklearmedicinsk undersøgelser, der anvendes til kræftdiagnostik.

Koncentreret omkring højhuset

Sygehusfunktionerne bliver koncentreret i det centrale sygehuskompleks omkring højhuset og bundet sammen af tunnelsystemet.

Planen for Næstved Sygehus indebærer også, at Præhospitalt Center – med AMK Vagtcentralen, der styrer ambulancerne – og Befordringsservice flytter fra Slagelse Sygehus og ind i de to øverste etager af højhuset. Det forventes at ske inden udgangen af 2019.

Psykiatriens børn- og unge-funktion bliver liggende på sygehusets matrikel, mens en række af de ældste sygehusbygninger og tjenesteboliger forventes sat til salg.

Ombygninger og moderniseringer kommer til at koste i alt 90 millioner kroner i årene frem mod 2020.

Foto: Næstved Sygehus

20081008-naestved_sygehus237-Modifier.jpg
20081008-naestved_sygehus246-Modifier.jpg


Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98

 
 
Oprettet
01.06.17
Opdateret
01.06.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52