Søg
 

Patientsikkerheden har topprioritet

Pressemeddelelse: Fredag d. 01. november 2013

Region Sjælland har opnået enestående resultater i arbejdet med at udvikle patientsikkerheden. Allerede nu er regionen næsten i mål med at udbrede erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus Næstved til alle regionens sygehuse.

Sundhedsfaglige chef i Region Sjælland, Preben Cramon:

- Patientsikkerhed er noget, vi har arbejdet intenst og systematisk med i mange år og nu høster vi virkelig frugterne. Vi har en velafprøvet model fra Næstved Sygehus, som vi er i fuld gang med at indføre på regionens øvrige sygehus, siger han og forklarer, at omdrejningspunkterne i ’Patientsikkert Sygehus’ er en række ’pakker’ der skal sikre, at alle behandlinger og procedurer udføres med størst mulig sikkerhed for patienterne. Det støttes af en række forbedringsagenter, der løbende følger op på at pakkerne bliver brugt rigtig.

Han tilføjer:

- Men det er selvfølgelig et langt sejt træk der skal til, før den fulde effekt slår igennem på alle sygehusene.

Langt de fleste pakker anvendes allerede på alle sygehusene i regionen men fra årsskiftet sættes der ekstra meget turbo på udbredelsen og den løbende opfølgning.

Næstved Sygehus har formået at reducere både antallet af dødsfald efter kirurgi og antal genindlæggelser efter kirurgi med 20 pct. På 12 ud af 17 afdelinger kan man notere over 100 dage uden tryksår hos patienterne, og på hele sygehuset er der gået over 300 dage uden såkaldte CVK-infektioner (centralt venekateter), der kan forebygge, at patienter med disse kateter får alvorlige blodforgiftninger.

Det er også lykkes Region Sjælland at reducere brugen af bredspektret antibiotika med mere en 15 procent i løbet af de sidste knap to år.

- Det har stor betydning for patientsikkerheden, fordi det forebygger udviklingen af de farlige, såkaldte multiresistente bakterier på sygehusene – og er dermed medvirkende til at nedbringe dødeligheden. Reduktionen er kun sket i Region Sjælland. Lægeforeningens formand har opfordret de andre regioner at gøde det samme, forklarer Preben Cramon.

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2014 afsat midler til at styrke indsatsen yderligere og projektet Værdi for Borgeren, der blandt betyder en økonomisk gulerod til sygehusene for at sikre en række kvalitetsmål for patientsikkerheden.

Den gældende aftale mellem regeringen og regionerne indeholder flere målsætninger for kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet. Blandt andet at sygehusdødeligheden – de såkaldte HSMR-tal - skal reduceres med 10 pct. over tre år. Region Sjælland har allerede opnået et fald fra 113 til 92 siden år 2007.

Kontaktoplysninger for pressen:

Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon, telefon 21 22 22 90

Oprettet
01.11.13
Opdateret
01.11.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52