Søg
 

Patienterne skal have suveræn kvalitet

Pressemeddelelse: Torsdag d. 31. juli 2014

Konklusionen er klar efter omfattende tjek af kvaliteten på sygehusene i Roskilde og Køge: Kvaliteten er i top på alle områder. For eksempel når det gælder medicinering, hygiejne, sikker kirurgi og hurtig reaktion på prøvesvar.

I juni granskede seks sundhedsfaglige eksperter alt, der har med Den Danske Kvalitetsmodel at gøre over fem lange dage. Nu har sygehusene i Roskilde og Køge fået resultatet.

Ud af 471 emner på eksperternes tjekliste, er der kun én bemærkning. Den handler om infektioner erhvervet på sygehuset, hvor der i ganske få tilfælde mangler at blive gennemført en screening.

- Jeg tror, at det er dansk rekord, og jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende, konstaterede sygehusdirektør Henrik Villadsen, da han læste rapporten.

Forbilledlige patientforløb
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), der kontrollerer sygehusene efter kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

I rapporten fra IKAS står der blandt andet om Roskilde og Køge sygehuse:

  • Forbilledlige patientforløb
  • Tilfredse patienter og pårørende, som føler sig trygge
  • Sygehusene lærer af utilsigtede hændelser og patientklager
  • Sundhedspersonalet arbejder systematisk med udvikling af den faglige kvalitet.

Sygehusdirektør Henrik Villadsen ser resultatet som et stærkt afsæt for fremtiden:
- God kvalitet kommer den enkelte patient til gavn. Vi har et ambitiøst mål om at levere suveræn kvalitet både i dag og fremadrettet, når vi udvikler det nye universitetssygehus i Køge og specialsygehuset i Roskilde. Det fremragende resultat må ikke blive en sovepude, og vi bestræber os på hele tiden at blive bedre.

Fakta om Den Danske Kvalitetsmodel
Den Danske Kvalitetsmodel består af 82 standarder for god kvalitet. Hver standard omfatter flere af de såkaldte indikatorer (krav), som sygeplejersker, læger og det øvrige sundhedspersonale skal følge, overvåge og vurdere i det daglige arbejde. I alt er der 471 indikatorer for god kvalitet.

Kvalitetsmodellen skal blandt andet skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Den Danske Kvalitetsmodel gælder for alle sygehuse i Danmark. Offentlige som private, somatiske som psykiatriske, og hvert tredje år bliver sygehusene vurderet. Læs mere om modellen på www.ikas.dk.

Billeder:

  • Urologisk Afdeling - Roskilde Sygehus.jpgUrologisk Afdeling - Roskilde Sygehus.jpg
    Social- og sundhedsassistent Hanne Larsen (tv.) og sygeplejerske Emilie Holm var enige om, at det var en god oplevelse at få kvalitetsbesøg på Urologisk Afdeling på Roskilde Sygehus.
  • Akutafdelingen, Køge Sygehus.jpgAkutafdelingen, Køge Sygehus.jpg
    Sygeplejerske Torben Brøgger stod på mål for kvaliteten i medicinrummet på Akutafdelingen på Køge Sygehus. Det er vigtigt, at sundhedspersonalet kan arbejde uforstyrret, så der ikke sker fejl, når patienterne skal have medicin.

Kontaktperson for pressen:
Henrik Villadsen, sygehusdirektør, Roskilde og Køge sygehuse
Tlf. 28 95 27 28

Oprettet
31.07.14
Opdateret
26.04.17