Søg
 

Patienter har gavn af udbygget samarbejde

Pressemeddelelse: Mandag d. 11. februar 2013

Man kan undgå genindlæggelser, når sygehus, hjemmesygeplejersker og praktiserende læger samarbejder. Det var en af konklusionerne, da Holbæk Sygehus for nyligt var vært for et dialogmøde.

Overgangen fra patientens udskrivelse fra sygehuset til hverdagen hjemme kan være svær. Men med et samlet fokus fra sygehuset, de praktiserede læger og kommunerne bliver det nemmere. Det skal to nye ordninger – Følge op og Følge hjem – hjælpe til med.

De nye ordninger var et af emnerne på det dialogmøde, som Holbæk Sygehus var vært for sammen med repræsentanter fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, praktiserende læger og en række ældreråd og patientforeninger.

- Holbæk Sygehus er blevet et selvstændigt sygehus fra 1. januar 2013, og et af de tiltag, der ligger os meget på sinde er, hvordan vi styrker samarbejdet og dialogen med dem, vi er til for, og dem vi har en fælles opgave sammen med, siger vicedirektør Aase Bjerring.

Odsherred Kommune har været blandt de ni kommuner i Region Sjælland, der i 2012 var med i et forskningsprojekt, hvor denne metode til at forebygge genindlæggelser blev afprøvet. Og to hjemmesygeplejersker fra kommunen fortalte på mødet om de gode erfaringer.

- Når vi sammen aflægger besøg i borgerens hjem, får vi et fælles indtryk af borgerens situation og behov for hjælp. Helt konkret bliver medicinlisten, medicinskabet og behovet for hjælpemidler tjekket. Og det er vores erfaring, at selv mindre hjælpemidler som f.eks. et ekstra dørgreb eller en rollator, kan være nok til at forebygge genindlæggelser, siger Lotte Meibom og Elin Holm Jensen begge primærsygeplejersker fra Odsherred Kommune.

Nu udbreder man så Følge op-ordningen i hele regionen. En praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske tager sammen på opfølgende hjemmebesøg hos den ældre patient inden for en uge efter hjemkomsten fra sygehuset. Region Sjælland forventer at bruge 7,5 millioner kroner i 2013 på de to ordninger: Følge op og Følge hjem.

- Dialogmøder som dette er en af nøglerne til, at vi lykkes med at skabe en bedre sammenhæng. Patienttilfredshed er afgørende for os, fortæller Aase Bjerrring.

Mødet gav ligeledes en introduktion til den digitale verden! Hvor og hvordan man kan hente oplysninger om sin sundhed? Hvordan finder man for eksempel sin e-journal? Hvilke undervisningstilbud findes der i kommunerne og på mit sygehuse? Find svarene på Soft.dk.


Fakta om Følge op-ordningen

Ved Følge op besøger den praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske patienten inden for en uge efter udskrivelsen. Fordelene ved metoden er, at lægen og hjemmeplejen får et bedre indblik i borgerens situation og behov for hjælp. Samtidig bliver borgerens medicinliste og medicinskab tjekket efter.

Erfaringen viser, at et ekstra dørgreb eller en rollator nogle gange kan være nok til at forebygge genindlæggelser. Alle medicinske og geriatriske afdelinger i Region Sjælland samt Ortopædkirurgisk Afdeling på Køge Sygehus er med i ordningen. Der samarbejdes med alle 17 kommuner og de praktiserende læger. Ordningen har kørt på forsøgsbasis og er fra december 2012 udbredt til hele regionen.

Fakta om Følge hjem-ordningen

Ved Følge hjem følger en medarbejder fra sygehuset patienten hjem og mødes her med en hjemmesygeplejerske. I første omgang afprøves ordningen som forsøgsordning.


Billeder:

Aase Bjerring, vicedirektør på Holbæk Sygehus, forklarer, at det ligger sygehuset meget på sinde at styrke samarbejdet og dialogen med dem, sygehuset er til for.
Aase Bjerring.jpgAase Bjerring.jpg

Dialogmødet var godt besøgt med deltagere fra Holbæk Sygehus, Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, praktiserende læger og en række ældreråd og patientforeninger.
deltagere i dialogmødet.jpgDeltagere på dialogmødet.jpg

Fotos: Annette Westphal Thuesen

Oprettet
11.02.13
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52

Presserum

Se pressemeddelelser og kontaktoplysninger for pressen.

Se pressemeddelelser og kontaktoplysninger for pressen.