Søg
 

Patienter er tilfredse med Akutafdelingen i Slagelse

Pressemeddelelse: Torsdag d. 21. januar 2016

Patienterne er mere tilfredse med deres besøg på Akutafdelingen i Slagelse end landsgennemsnittet. Det viser nye tal for patienttilfredshed. Igen i år er det personalets kontakt med patienterne, der giver flest positive tilbagemeldinger.

Efter endt behandling på Slagelse Sygehus’ akutafdeling er patienterne generelt mere tilfredse med besøget, der scorer over landsgennemsnittet, når patienterne opsummerer hele deres besøg. Det viser den årlige LUP-undersøgelse om patientoplevelser.

Det er dog stadig personalets kontakt med patienterne, der scorer højest i undersøgelsen.

- Det gør mig sindssygt stolt som leder, at mit personale agerer professionelt og behandler vores patienter godt, siger Henrik Ømark Petersen, ledende overlæge på Akutafdelingen i Slagelse, og uddyber.

- Jeg tror, at tilfredsheden kommer i kraft af, at vi får italesat patienten som partner. Vi er blevet mere bevidste om, at vi skal have patienten med i forløbet. Når vi laver en behandlingsplan, skal det ske i samarbejde med patienten og med respekt for patientens ønsker, siger han.

Glad patient giver bedre personale

Glade patienter skaber bedre sundhedsprofessionelle og omvendt, mener Henrik Ømark Petersen. Et af de områder, hvor Akutafdelingen også har tilfredse patienter og ligger over landsgennemsnittet, det er andelen af patienter, der finder ventetiden acceptabel.

Men der er stadig plads til forbedringer på afdelingen og på landsplan, når der opstår ventetid.

- Vi arbejder altid på at afkorte ventetiden, selv om der vil være spidsbelastninger. Vi skal blive bedre til løbende at informere, så patienterne ikke er i tvivl. Det skaber tryghed i en situation, hvor man af gode grunde er lidt angst. Patienterne er enormt rimelige, de vil bare gerne vide, hvorfor de venter, siger Henrik Ømark Petersen.

På Akutafdelingen i Slagelse er de ved at afprøve informationsskærme, der fortæller om ventetiden. På skærmen vises en bestemt farve, alt efter hvor meget ventetid der er. Når der er lang ventetid, kommer der hyppigere informationer, så patienterne hele tiden er informeret.

Et andet område, som afdelingen arbejder med, er smertebehandling. Allerede i telefonen gives der råd om smertelindrende midler og handlinger, mens der i venteværelset er en sygeplejerske, der går rundt og spørger om patienternes smerter.

Akutafdelingen i Slagelse ligger ikke under gennemsnittet på noget område og ligger over på fire af de spørgsmål, som patienterne har svaret på i undersøgelsen.

Fakta:

  • En akutafdeling modtager alle akutte patienter, der skal på sygehuset. Det vil sige både de patienter, der kommer med mindre skader som forstuvninger og sår, og dem der indlægges af egen læge eller kommer med ambulance.

  • Hvis du kommer til skade, skal du altid ringe til Region Sjællands Akuttelefon på 70 15 07 08, før du tager på sygehuset. Vi sørger for, at du kommer til den rette behandling og kan fortælle dig, hvis der er ekstraordinær ventetid, så du måske med fordel kan vente med at tage afsted og dermed tilbringe ventetiden derhjemme.


Kontaktoplysninger for pressen:

Henrik Ømark Petersen, ledende overlæge, Akutafdelingen, Slagelse Sygehus, 40 44 93 73

 
 
Oprettet
22.01.16
Opdateret
22.01.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52