Søg
 

Patient- og pårørenderåd fra hele landet vil intensivere samarbejdet

Pressemeddelelse: Fredag d. 15. september 2017

Tæt ved 100 repræsentanter fra patient- og pårørendegrupper fra sygehuse i hele landet var torsdag aften samlet hos Sjællands Universitetshospital i Roskilde for at udveksle erfaringer og ideer til, hvordan sygehusene bedst involverer brugerne i hverdagen

- På Sjællands Universitetshospital har vi haft et 'Patientforum' i 2 ½ år nu med 25-30 patienter og pårørende, som efterhånden bliver involveret i mange aktiviteter og beslutninger på patienternes vegne. Det samme er tilfældet mange andre steder i landet, fortæller Mette Storm Elner, formand for Patientforum på Sjællands Universitetshospital.

- Vi er for eksempel med i alle hospitalets råd og udvalg og deltager også i ansættelsen af ledere. Patient- og pårørendegrupperne begynder at fylde meget mere i hverdagen på sygehusene. Derfor syntes vi også, at tiden var inde til at prøve at samle repræsentanter fra de mange patient- og pårørendefora fra hele landet og se, hvordan vi kan bruge hinandens erfaringer og ideer.

Mona Muusmann Petersen fra Patient- og pårørenderådet for kræftramte på Sygehus LiIlebælt:

- Vi er rigtig glade for initiativet og invitationen til, at vi kan udveksle ideer og erfaringer. På Sygehus Lillebælt har vi haft Patient- og pårørenderåd siden 2013, og min oplevelse er, at hospitalet involverer os i alt muligt, og at der virkelig bliver lyttet til os. På mødet i dag er jeg blevet positivt overrasket over de mange nye ideer, jeg kan tage med tilbage.

Beth Lilja, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital:

- Når vi taler om patient- og brugerinddragelse sker der rigtig meget lige nu - som en ketchupflaskeeffekt, hvor det nu for alvor begynder at fosse ud med initiativer, der sætter inddragelsen af patienten i centrum. Det er noget der tager tid, men jeg tror at det om nogle år vil være meget anderledes at være patient.

På Patienttopmødet fremviste ni af de deltagende sygehuse eksempler på deres aktiviteter indenfor patientinddragelse, og disse lagde op til dialog og ideudveksling om emner som: forbedring af venteområder, medvirken ved ansættelse af ledende medarbejdere, patientkommunikation, tilbud til pårørende til patienter med psykisk lidelse, særligt opholdsrum til patienter fra Bornholm på færgen til København samt åbenhed overfor alternativ behandling.

Mange fremhævede, at mødet var en stor inspiration, og der var bred enighed blandt deltagerne om at fortsætte med årlige patienttopmøder som dette for denne og en endnu større kreds.


 

Billedtekster

Mette Storm Elner, Patientforum, Sjællands Universitetshospital

Patienttopmøde på Sjællands Universitetshospital i Roskilde - Mona Muusmann Petersen fra Sygehus Lillebælt yderst til højre.

 
 

Kontaktoplysninger for pressen

Eva Louise Østergaard, Kommunikation, Sjællands Universitetshospital: eoste@regionsjaelland.dk, mobil 91 34 34 51

 
Oprettet
15.09.17
Opdateret
15.09.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52