Søg
 

Orientering til pressen om fejl og misforståelser i forhold til sagen om Næstved-Slagelse Sygehus

Pressemeddelelse: Fredag d. 05. oktober 2012

Da der er en række faktuelle fejl i den skrevne artikel ”Ventede tre dage på skadestuen” i Sjællandske den 5. oktober, sektion 1, side 4 og i de efterfølgende citat-historier i andre medier vil Næstved-Slagelse Sygehus gerne præcisere følgende.

Som sygehus må vi ikke udtale os om patienternes sygdom, indlæggelser eller forløb med mindre, der foreligger en skriftlig tilladelse til dette fra patienten, eller der er direkte faktuelle fejl i det, som en patient oplyser til medierne. Dette står sort på hvidt i den danske lovgivning, og er grunden til, at vi som sygehus afviser at udtale os i konkrete patientsager, som den omtalte patientsag fra Næstved-Slagelse Sygehus.

Da der imidlertid er en sådan række faktuelle fejl i den skrevne artikel ”Ventede tre dage på skadestuen” i Sjællandske den 5. oktober, sektion 1, side 4 og i de efterfølgende citat-historier i andre medier, har vi muligheden for at udtale os og vil gerne præcisere følgende:

Vi fik på trods af ihærdige forsøg ikke lov til at få oplyst patientens navn eller CPR-nummer fra Sjællandske, som startede denne historie, da de researchede på artiklen og i den anledning kontaktede os. Dermed har vi ikke haft mulighed for at undersøge forløbet og forholde os til det, før artiklen blev offentliggjort den 5. oktober og viderebragt i andre medier.

Med muligheden for at tjekke den omtalte patients journal står følgende forløb klart. Og dermed også en række fejl i måden, hvorpå patientens sag er fremstillet:

- Dag1: Patienten møder op på Næstved-Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse første dag om aftenen og færdigbehandles med henblik på viderebehandling hos egen læge efter normal praksis.

- Dag2: Patienten henvises på anden dagen tilbage fra egen læge til Næstved-Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse og tilbydes indlæggelse - men patienten afslår dette tilbud. Det aftales, at patienten vil blive indkaldt pr. telefon, når der er plads til hende i scanningen.

- Dag3: Patienten møder op som akut patient igen på tredjedagen Næstved-Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse og tilbydes indlæggelse, som patienten dog afviser. Der aftales, at patienten skal møde op næste dag til indlæggelse.

- Dag4: Patienten møder op som aftalt på fjerdedagen på Næstved-Slagelses ortopædkirurgiske afdeling og indlægges. Operationen kan dog ikke foretages denne dag, da kapaciteten i løbet af dagen bliver optaget af akutte operationer.

- Dag5: Patienten opereres som første patient på femtedagen.

Fremstillingen af sagen i medier er altså behæftet med fejl, og vi vil derfor bede medierne om at korrigere disse fejl med samme fremtrædende placering, som den første historie fik.

Vi kan ikke understrege nok, at det selvfølgelig berører os, at en af vores patienter har haft en dårlig oplevelse på vores sygehus. Derfor vil vi nu invitere den pågældende patient til en samtale om forløbet. Når en patient har oplevet sit møde med vores sygehus på den måde, som det fremstilles i medierne, skal vi selvfølgelig overveje om, vi har været gode nok til at informere den pågældende patient, og om der er noget, vi kan lære af denne situation. Det vil vi arbejde videre med.

 

Med venlig hilsen

Vinni Breuning, direktør, Vagn Bach, vicedirektør og Niels Degn, vicedirektør

Oprettet
05.10.12
Opdateret
09.10.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52