Søg
 

Omfattende tjek af kvaliteten i Psykiatrien

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 17. juni 2014

Det handler om patienternes sikkerhed, når Psykiatrien i Region Sjælland skal gennem et omfattende kvalitetstjek i dagene 23.-27. juni. Her bliver medicinering, patientidentifikation, hygiejne og et hav af andre områder gennemgået i detaljen.

I 2011 blev Psykiatrien i Region Sjælland blåstemplet efter kravene i 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel. En model, der skal sikre, at borgere i Danmark kan forvente høj kvalitet, uanset hvor i Danmark de bliver behandlet.

Skærpede krav
Nu skal regionens omkring 33 psykiatriske behandlingssteder (dvs. klinikker, distrikter og stationære afdelinger) have svar på, om de lever op til kravene i 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel. Den nye version stiller højere krav end den første, selv om antallet af de såkaldte kvalitetsstandarder er faldet fra 104 til 82. Samlet set er der hundredvis af krav, som de ca. 1.700 medarbejdere i Psykiatrien skal leve op til.

- Vores arbejde med kvalitet og patientsikkerhed foregår løbende. Vi udvikler os hele tiden, og det kvalitetstjek, vi nu skal igennem, er et vigtigt pejlemærke. Det viser os, hvor vi står, forklarer Hanne Sveistrup Demant, der er vicedirektør i Psykiatrien.

Sådan foregår kvalitetstjekket
Psykiatrien får besøg af otte sundhedsprofessionelle fra andre regioner. De skal interviewe og observere medarbejdere på alle niveauer, og de skal tale med patienter og pårørende under det fem dage lange kvalitetstjek.

En væsentlig del er de såkaldte tracere. Her bliver patienternes vej gennem sundhedsvæsenet fulgt.

- Det kan for eksempel være en psykiatrisk patient, der bliver indlagt akut efter at være kommet til en af vores akutmodtagelser. Det kan føre til indlæggelse og opfølgende behandling, der bliver koordineret med patientens egen læge. Så kigger man hele forløbet efter i sømmene, forklarer Hanne Sveistrup Demant.

Alle informationer bliver holdt op mod kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Det fører til en samlet vurdering af, om Psykiatrien skal kvalitetsstemples med eller uden bemærkninger, eller om der skal gennemføres endnu et besøg. Senest seks uger efter besøget, får Psykiatrien resultatet.

- Vi ved af erfaring, at vi får bemærkninger. Det er ganske naturligt, fordi Den Danske Kvalitetsmodel er indført for at skabe læring og udvikling, siger Hanne Sveistrup Demant.


Fakta om Den Danske Kvalitetsmodel og akkreditering 2014

Den Danske Kvalitetsmodel gælder for alle sygehuse i Danmark. Offentlige som private, somatiske som psykiatriske. Anden version af Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse og psykiatri består af 82 standarder for god kvalitet. Modellen er videreudviklet på baggrund af erfaringer med 1. version.

Hver standard består af flere krav, der omsættes til en eller flere retningslinjer, som sygeplejersker, læger og det øvrige sundhedspersonale skal følge, overvåge og vurdere i det daglige arbejde. Hvert tredje år skal alle sygehuse kvalitetstjekkes. Et tjek, der i fagsprog kaldes akkreditering. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) udvikler løbende Den Danske Kvalitetsmodel og står for akkrediteringen.

Links:

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Region Sjællands hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/kvalitet


Kontaktoplysninger for pressen:

Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Psykiatrien Region Sjælland
Tlf.: 54 67 24 02

Oprettet
27.06.14
Opdateret
27.06.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52

Pressemeddelelser

**Læs nye pressemeddelelser her**

Region Sjælland har skiftet system til udsendelse af pressemeddelelser.

Nytår med samme omfang ambulance-udrykninger som sidste år

Det danske akutberedskab har med 992 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter overordnet set haft et nytår med samme travlhed som sidste år.