Søg
 

Østbanen: Det videre arbejde

Pressemeddelelse: Onsdag d. 10. juni 2020

De to længe ventede undersøgelsesrapporter om den regionale Østbane på Stevns er i dag den 10. juni 2020 blevet offentliggjort.

​Det gælder dels undersøgelsen af en sporrenovering samt undersøgelse af perspektiver ved at etablere en BRT-løsning i Østbanens nuværende tracé.

Undersøgelserne viser blandt andet:
 
  • Anlægsprisen for en sporrenovering er 510 mio. (inkl. 30 pct. korrektionstillæg). Prisen for en BRT-løsning er mellem 805 og 871 mio. kr. (inkl. 40 pct. korrektionstillæg).
  • De årlige driftsudgifter er betydelig mindre for en BRT-løsning end for det eksisterende tog. BRT-undersøgelsen peger på en årlig besparelse på ca. 40 mio. kr., dog med forbehold for en række ekstraudgifter til driften på anslået 17-22 mio. kr.
  • Tidsperspektivet for en sporrenovering er ca. 2 år. Tidsperspektivet for anlæg af en BRT-vej er ca. 6 år.
  • Komfort og regularitet for hhv. tog og BRT vurderes at være sammenlignelige.
  • Rejsetiden med en BRT-løsning vil blive forlænget med 1-5 minutter i forhold til tog. BRT vil dog have en større fleksibilitet.
  • Der er miljøgevinster i forhold CO2-udledning, partikeludledning og støj i forhold til de eksisterende dieseldrevne tog.
  • Regionsrådet i Region Sjælland skal nu tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en sporrenovering eller med en BRT-løsning.
Regionsrådsformand Heino Knudsen siger:
 
- Vi skal sikre den bedst mulige kollektive trafik til borgerne i Region Sjælland, også i Stevns, Faxe og Køge kommuner. Når jeg sammenholder resultaterne af de to undersøgelser så er min anbefaling, at vi arbejder videre med en sporrenovering. Især det lange tidsperspektiv før en BRT-løsning kan stå færdig er kritisk, når vi tager banens dårlige stand med ind i regnestykket. Samtidig fortsætte vi arbejde med at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg, som jo er en forudsætning for nå i mål - og her er det helt afgørende, at alle regionalt valgte folketingsmedlemmer også støtter op om arbejdet med at skaffe finansieringen.
 
Sagen om Østbanen skal drøftes i Udvalget for regional udvikling den 18. juni. Første næstformand for Regionsrådet og udvalgsformand Peter Jacobsen udtaler:
 
- Sagen er i min optik relativ simpel. Vi har en løsning, vi kender: En renovering af skinnerne. Og så har vi en BRT-løsning, hvor vi på sigt kan få en billigere drift. Til gengæld ligger der en kæmpe regning for at bygge en BRT-vej og en masse ekstra driftsudgifter, der ikke er regnet ind i den foreliggende undersøgelse. Min anbefaling er derfor, at der arbejdes videre med en renovering af skinnerne.
 
Anden næstformand for Regionsrådet, Jacob Jensen, vil have transportministeren på banen:
 
- Østbanen er en afgørende del af den kollektive infrastruktur i Østsjælland. Derfor skal servicen være i orden til de mange brugere med kort rejsetid og god regularitet. Analyserne viser, at det vil tage fem år at få etableret en BRT-løsning, som også vil være dyrere at anlægge end en sporreparation. Jeg mener derfor, at vi skal arbejde videre med en sporløsning og samtidig presse på over for Transportministeren i forhold til at få statens hjælp til finansieringen.
 
Forretningsudvalget drøfter Østbane-sagen den 22. juni og Regionsrådet den 24. juni.
 

FAKTA:

  • Skinnerne på Østbanen står til en udskiftning, og der køres i øjeblikket med sænket hastighed
  • Undersøgelse af en skinnerenovering, fase I, blev igangsat 4. november 2019 og er gennemført af MOVIA og Lokaltog A/S med Atkins som konsulent
  • Undersøgelsen af BRT-løsning på Østbanen blev igangsat 28. januar og er gennemført af Vejdirektoratet og Movia med Cowi som konsulent
 

Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96
Første næstformand og udvalgsformand Peter Jacobsen, 20 37 01 05
Anden næstformand Jacob Jensen, 61 62 42 41
 
 
Oprettet
10.06.20
Opdateret
10.06.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52