Søg
 

Nyt system skal forhindre misbrug af patientdata

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 01. oktober 2013

Region Sjælland har nyudviklet et system, som giver patienter større sikkerhed mod ulovlig omgang med fortrolige oplysninger og samtidig sikrer sundhedsmedarbejdere mod uberettiget mistanke

Som de første i Danmark har Region Sjælland udviklet et system, der skal sikre mod ulovlig omgang med de personfølsomme og fortrolige oplysninger, som ligger i databaserne på sygehusene.

Af hensyn til behandlingen af patienterne skal de sundhedsfaglige medarbejdere i Region Sjælland have mulighed for at få adgang til oplysningerne i databaserne, og med det nye system etableres en overvågning, så medarbejderne kun ser på oplysninger om de patienter, som de har en behandlingsmæssig relation til.

Systemet tages i brug i dag, og det dækker alle de centrale kliniske systemer, som de omkring 15.000 sundhedsfaglige medarbejdere i Region Sjælland har adgang til. Systemet samler den logning, som de kliniske systemer producerer og kombinerer det med en ”intelligent” monitorering, så der gives signaler om en eventuel uberettiget anvendelse af de kliniske systemer.

- Vi har udviklet monitoreringssystemet først og fremmest for at beskytte patienterne mod misbrug af deres personlige data, men der ligger jo også en indbygget beskyttelse af medarbejderne mod uberettigede mistanker mod dem, fortæller it-direktør Per Buchwaldt, Region Sjælland.

På forkant

Udviklingen af det nye monitoreringssystem er sket for at være på forkant i forbindelse med den stigende digitalisering og satsningen på fælles it-systemer på sygehusene og hele sundhedsområdet, og det kommer ikke til at betyde ændringer for den enkelte medarbejder i hverdagen.

Per Buchwaldt: - Alle medarbejdere i Region Sjælland er bekendt med, at man kun logger sig ind på patientdata, når det er relevant for behandlingen af den pågældende patient eller i forbindelse med læringssituationer, og vi har heldigvis ikke haft mange sager med misbrug.

Det siger loven

Adgang til de kliniske databaser er en af forudsætningerne for en god patientbehandling, men samtidig understreger både loven om behandling af personoplysninger og Sundhedsloven, at man kun har adgang til patientdata, når der er et arbejdsmæssigt behov for dette.

For eksempel må en medarbejder ikke gå ind på oplysningerne om sig selv eller et familiemedlem, medmindre det er direkte behandlingsrelateret. Overtrædelser og misbrug kan få ansættelsesmæssige konsekvenser og i yderste konsekvens betyde afskedigelse.

Med det nye system har Region Sjælland fået et vigtigt redskab til at sikre både patienter og medarbejdere i fremtiden, samtidig med at sundhedsmedarbejdere uhindret og umiddelbart har adgang til alle patientdata, når der er brug for det.

It-direktør Per Buchwaldt: - Vi skulle nødig havne i den situation, at vi sætter hensynet til data højere end hensynet til patienternes helbred og behandling, og det nye monitoreringssystem gør, at vi ikke kommer til at stå i det dilemma.

Yderligere oplysninger:

It-direktør Per Buchwaldt, Region Sjælland, tlf. 22 20 26 08

 
Oprettet
01.10.13
Opdateret
01.10.13
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52