Søg
 

Nyt samarbejde styrker innovation, uddannelse og forskning i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Onsdag d. 26. august 2020

Roskilde Universitet og Region Sjælland indgår ny samarbejdsaftale, som skal sikre, at regionen er på forkant med udviklingen inden for sundhed, uddannelse og bæredygtig udvikling.

​Region Sjælland og Roskilde Universitet har en fælles ambition om at skabe kvalitetsuddannelser, styrke borgernes sundhed og trivsel og sikre en bæredygtig udvikling i regionen. Den nye aftale styrker samarbejdet mellem universitetet og regionen og sætter gang i fælles indsatser inden for de to organisationers kerneopgaver og i udviklingen af hele Region Sjælland.
 
- Vores miljø og klima er under pres. Vi skal blive bedre til at anvende vores knappe ressourcer. Vi skal udvikle nye og bedre sundhedsløsninger, og flere borgere skal holde sig sunde og raske. Og så har Region Sjælland mange unge, der hverken er i uddannelse eller arbejde. Det er nogle af de udfordringer, hvor medarbejdere fra universitetet og regionen sammen kan og skal skabe reelle løsninger, der virker i vores del af Danmark. Det er muligt med vores nye aftale, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.
 
Roskilde Universitet og Region Sjælland arbejder sammen inden for de tre fokusområder sundhed og trivsel, bæredygtig udvikling, kvalitetsuddannelser og livslang læring. De vil fremover igangsætte fælles indsatser og tiltrække eksterne forsknings- og innovationsmidler til projekterne.
 
- Vi bygger videre på et allerede godt samarbejde og løfter vores fælles ambitioner og mål til et nyt niveau. Vi vil styrke de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer i regionen, og vi vil finde løsninger, der reducerer udledningen af C02. Men vigtigst af alt vil vi skabe forandringer, der kommer alle borgere til gavn. Vores indsatser skal bidrage til, at ældre borgere kan holde sig mentalt og fysisk raske og at flere unge bruger muligheden for at tage en videregående uddannelse her i Region Sjælland, siger Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet.
 

Dygtige folk og godt samarbejde

De to organisationer har allerede igangsat to projekter i 2020. Den ene skal reducere brugen af plast i Region Sjællands organisation og på sygehusene. Her bidrager forskere på Roskilde Universitet med viden om kendte løsninger og udvikling af nye tiltag for genanvendelse, anvendelse af andre nedbrydelige materialer og mere effektiv affaldssortering. I den anden indsats bidrager forskere og undervisere på Roskilde Universitet med kompetenceudvikling og efter- videreuddannelse af regionens personale på sygehuse og klinisk praksis.
 
- Mange dygtige forskere og kompetente mennesker uddannes hvert eneste år på Roskilde Universitet. De skal nu i endnu højere grad hjælpe med at skabe løsninger på de store samfundsudfordringer, som rammer globalt, men også i Region Sjælland, siger Heino Knudsen.
 
Universitetet og regionen arbejder løbende på at afdække behovet for nye indsatser inden for de tre områder, der skal udmøntes i nye konkrete indsatser og endnu flere projekter.

   

Vedhæftede filer


​Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, tlf. 51 14 54 96
Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet, tlf. 46 74 30 39

 
 


Oprettet
26.08.20
Opdateret
26.08.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52