Søg
 

Nyt samarbejde skal sikre lokale byggejob

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. juni 2014

Quickstart er et nyt samarbejde mellem Region Sjælland, kommunerne og Det Regionale Beskæftigelsesråd. Initiativet skal sikre, at byggerier af sygehuse, Femern bælt-tunnel, veje og jernbaner i Region Sjælland også skaber lokal vækst og job.

Når de stor anlægsarbejder i Region Sjælland i de kommende år bliver sat i gang, er det helt centralt, at det sker med en høj andel af lokal arbejdskraft. Derfor har Det Regionale Beskæftigelsesråd, Kommune Kontaktråd Sjælland og Region Sjælland taget initiativ til Quickstart, hvor parterne netop har haft det første møde.

Quickstart er en paraplyindsats, som både skal sørge for at virksomhederne bliver gjort parate til at byde på underenterpriser i forbindelse med de store byggerier, at de beskæftigede kan få kursustilbud, som gør dem attraktive for de entreprenører som vinder der store byggerier og ikke mindst får brugt anlægsinvesteringerne til at få de ledige i Region Sjælland opkvalificeret, så de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Klaus Farnov, formand for LO i Vordingborg og medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd peger på, at Quickstart matcher et af de centrale elementer i den nye beskæftigelsesreform – jobrettet opkvalificering af ufaglærte ledige.

- De ledige opkvalificeres til at overtage jobfunktioner i forbindelse med de store anlægsinvesteringer, enten direkte på de store projekter eller i forbindelse med de job, som opstår i andre virksomheder, når allerede beskæftigede skifter job og bliver ansat på anlægsarbejderne.

Bygge og anlæg er den største private sektor i Region Sjælland, og den position skal Quickstart være med til at udbygge, understreger Jens Stenbæk, formand for Region Sjælland:

- Vi har en masse dygtige små og mellemstore håndværksmestre og det er vores opgave at stille dem bedst muligt i den skarpe konkurrence, der vil blive om at vinde opgaver på de store byggerier de kommende år. Vi bruger mange kræfter på at skabe varig beskæftigelse i kølvandet på de store anlægsinvesteringer, som kommer i de næste år. De kæmpe investeringer er en unik mulighed, som vi skal udnytte.

Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for Kommune Kontaktråd Sjælland understreger, at de kommunale jobcentre, erhvervsråd og Ungdommens Uddannelsesvejledning kommer til at spille en rolle i første række i forhold til at realisere målsætningerne i Quickstart.

- Det er frontmedarbejderne, som i vid udstrækning kommer til at skulle understøtte det store vækst- og beskæftigelsesmæssige potentiale og den opgave tager vi i kommunerne meget alvorligt.

 

Fakta

Målsætninger for Quickstart:

  • at 25 procent af alle underentrepriser på de kommende års anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i Region Sjælland, og dermed af dansk arbejdskraft
  • at 35 procent af de virksomheder (indenlandske eller udenlandske), som etablerer en afdeling i Region Sjælland i anlægsfasen, benytter opkvalificeringsmulighederne eksisterende i regionen
  • at serviceerhvervene i Region Sjælland oplever en omsætningsvækst på mindst 20 procent fra 2016-2021, og at bygge- og anlægsvirksomhederne oplever en omsætningsvækst på mindst 30 procent fra 2016-2021
  • at antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse øges med 15 procent inden for fagene i ”Håndværkerakademiet” inden 2020 bl.a. via et øget antal virksomhedspraktikpladser i de regionale virksomheder
  • at antallet af ufaglærte ledige i Region Sjælland mindskes med 30 procent fra 2016-2021

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Klaus Farnov, formand for LO i Vordingborg samt medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd, mobil 20 12 17 22.

Jens Stenbæk, formand for Region Sjælland, mobil 20 37 11 98

Niels Hörup, borgmester, Solrød Kommune, samt formand for KKR Sjælland, mobil 61 66 03 75.

 

Oprettet
26.06.14
Opdateret
21.02.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52