Søg
 

Nyt forskningscenter i Psykiatrien

Pressemeddelelse: Fredag d. 16. november 2018

Patienterne i psykiatrien skal tilbydes den bedste undersøgelse og behandling. Behandlingen skal være baseret på forskning og have den største sandsynlighed for god effekt og færrest muligt bivirkninger.

Ole Jakob Storebø er leder af det nye center.

 

Derfor har Psykiatrien i Region Sjælland har etableret et forskningscenter, Center for Evidensbaseret Psykiatri.

Centeret, der er det første og eneste i Danmark, ligger på Psykiatrisygehuset i Slagelse.

Centeret skal udarbejde og opdatere undersøgelser, der samler og opsummere tilgængelig evidens, såkaldte systematiske reviews. Centeret skal desuden lave klinisk forskning, hvor de patienter – der siger ja til at deltage - tilfældigt udvælges til at modtage forsøgsbehandling eller kontrolbehandling.

Startede som forsøgsprojekt

Centeret blev allerede oprettet i 2016 som et forsøgsprojekt, men er nu en fast del af psykiatrisk forskningsenhed i Psykiatrien Region Sjælland.

- Vi har allerede oparbejdet en international ekspertise indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser, og vi vil nu beskæftige os med at undersøge den behandling, som tilbydes patienter med skizofreni, siger Ole Jakob Storebø, leder af Center for Evidensbaseret Psykiatri.

- Det er vigtigt, at centret er en del af Psykiatrien, da det sikrer en balanceret tilgang til resultaterne af forskningen. For at lave god evidensbaseret behandling skal man medinddrage lægernes erfaringer og patienternes præferencer.  Det tager tid at lave god forskning, men der er ingen tvivl om, at arbejdet vil komme patienterne til gode, siger Ole Jakob Storebø.

Internationalt netværk

Der er tilknyttet syv personer til Center for Evidensbaseret Psykiatri. Centeret har et stort internationalt og nationalt netværk og vil blandt andet samarbejde tæt med Center for Evidensbaseret Medicin på Odense Universitets Hospital.

Centeret vil arrangere forskningsseminarer for fagfolk og undervisning – og er i gang med flere andre projekter. Blandt andet om personlighedsforstyrrelse, funktionelle lidelser samt et stort metode projekt, hvor effekten af forskellige typer af kontrol-interventioner i kliniske forsøg undersøges.

På Centerets hjemmeside www.regionsjaelland.dk/cebp kan man læse mere om evidens, igangværende projekter og publikationer.

 

Kontaktoplysninger for pressen 
 

​Ole Jokob Storebø, adjungeret professor og senioforsker
Psykiatrien Region Sjælland
Tlf. 24 96 59 17 | ojst@regionsjaelland.dk

Christina Strandsberg Nørgaard, kommunikationskonsulent
Psykiatrien Region Sjælland
Tlf. 93 56 61 86 | chsno@regionsjaelland.dk

Oprettet
16.11.18
Opdateret
16.11.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52