Søg
 

Nyt forretningsudvalg på plads i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Mandag d. 08. januar 2018

Regionsrådet har i dag valgt medlemmerne til regionens nye forretningsudvalg. Også Region Sjællands tre medlemmer af Vækstforum i Region Sjælland er nu på plads.

​De 41 medlemmer i Region Sjællands nye regionsråd har i dag valgt et nyt forretningsudvalg. Forretningsudvalget varetager blandt andet opgaver vedrørende regionens økonomi, budget samt regnskab, og Forretningsudvalgets udtalelse indhentes i enhver sag, der forelægges Regionsrådet til beslutning. Foruden regionsrådsformand Heino Knudsen som født medlem er 14 øvrige medlemmer af Regionsrådet nu indtrådt i Forretningsudvalget:

  • Heino Knudsen (A) - formand
  • Jorun Bech (A), Susanne Lundvald (A), Jan Hendeliowitz (A)
  • Gitte Simoni (O), Peter Jacobsen (O), Per Nørhave (O)
  • Tina Boel (F)
  • Egon Bo (I)
  • Bruno Jerup (Ø)
  • Jacob Jensen (V), Kirsten Devantier (V), Claus Bakke (V)
  • Christian Wedell-Neergaard (C)
  • Anne Møller Ronex (B)
 

Nyt Vækstforum

Også Vækstforum i Region Sjælland får ny sammensætning for perioden 2018-2021. Vækstforum skaber og udvikler rammer for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det sker i samspil mellem erhvervsliv, kommuner, regionen, uddannelses- og forskningsinstitutioner og parterne på arbejdsmarkedet.

Regionsrådet har i dag udpeget Heino Knudsen (A), Peter Jacobsen (O) og Evan Lynnerup (V) som de tre regionsrådsmedlemmer, der får plads i Vækstforum.

Heino Knudsen glæder sig til arbejdet i Vækstforum:

- Uddannelse og arbejdspladser er opskriften på den vækst, som også udvikler vores velfærdssamfund. Uden vækst og et erhvervsliv i konstant udvikling har vi heller ikke økonomien til at finansiere vores velfærd. Jeg fornemmer, at der også hos erhvervslivet er et stigende ønske om, at vi som region sætter os for bordenden, når det handler om at facilitere og koordinere strategiske indsatser og partnerskaber.

Heino Knudsen vil arbejde for, at der i Vækstforum hele tiden er fokus på en moderne erhvervsfremmeindsats:

- Vores indsats skal bygge på efterspørgsel fra erhvervslivet og på regionens styrkepositioner. Regioner og kommuner bør stå sammen om at sikre en enkel, værdiskabende og smidig erhvervsfremme, der er regionalt forankret. Erhvervsfremme må ikke udvikle sig til en politisk kampplads til skade for vækst i vores virksomheder. Dem det hele handler om.

Vækstforum består af i alt 21 medlemmer og de øvrige medlemmer skal i den kommende tid udpeges på indstilling af kommunalbestyrelser, erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Den endelige sammensætning af Vækstforum ventes således først at være endelig på plads senere på foråret.

Foruden Forretningsudvalget og Vækstforum indstillede Regionsrådet i dag også regionsrådsmedlemmer som repræsentanter til en række hverv i regionen, herunder blandt andet samarbejdsudvalg mellem region og kommuner samt fordelingsudvalg på regionens mange uddannelses- og forskningsinstitutioner.


Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96

 
Oprettet
08.01.18
Opdateret
08.01.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52