Søg
 

Nye initiativer skal hjælpe afsnit for særlige pladser

Pressemeddelelse: Søndag d. 21. juni 2020

Psykiatrien i Vordingborg opruster på bemandingen og iværksætter initiativer for at støtte personalet på afsnittet for de særlige pladser.

​Efter en episode på psykiatrihospitalet i Vordingborg den 1. juni har flere medarbejdere følt sig utrygge ved at gå arbejde. Ved episoden blev politiet tilkaldt og 3 personer anholdt. Derfor har Psykiatrien i Region Sjælland nu sat gang i initiativer, der skal skabe tryghed på afdelingen igen.

- Vi har inviteret alle medarbejdere og deres pårørende til et møde om deres oplevelser, så vi kan tage hånd om dem og svare på deres spørgsmål. Derudover øger vi frem over bemandingen døgnet rundt med en ekstra medarbejder med stor erfaring, der kommer fra et andet sengeafsnit, så vi minimerer brugen af vikarer. Samtidig vurderer vi ved starten på alle vagter, om der er brug for flere medarbejdere eller eventuelt en sikkerhedsvagt på arbejde til at håndtere situationen den pågældende dag, siger Søren Bredkjær, vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland.

Beboerne på de særlige pladser er misbrugere med udadreagerende eller uforudsigelig adfærd, og de er derfor heller ikke patienter i samme forstand som andre patienter, der er indlagt i Psykiatrien. De er beboere på et særligt tilbud, som Psykiatrien driver, og kommunerne visiterer til.

Ingen skal være utrygge på arbejdet

De særlige pladser er et forholdsvist nyt tilbud i behandlingspsykiatrien, som er en kompleks behandlings- og rehabiliteringsopgave for en særlig gruppe borgere. Beboerne på de særlige pladser har alvorlig psykisk sygdom, har været indlagt gentagne gange eller har haft en længerevarende indlæggelse i psykiatrien.

Det kræver derfor specialiserede kompetencer og et godt miljø for medarbejdere og beboere.

- Ingen medarbejdere skal være bange eller utrygge ved at gå på arbejde. Vi skal fra ledelsens side sikre, at vores medarbejdere har de rette rammer og værktøjer til trygt at kunne gå på arbejde hver dag. Derfor har vi sat de her initiativer i gang for at øge trygheden og sikkerheden. Det er samtidig også helt essentielt for medarbejdernes mulighed for at yde en god pleje og behandling af beboerne på de særlige pladser, siger Søren Bredkjær.

Udover de igangsatte initiativer er Psykiatrien i dialog med de faglige organisationer og Arbejdstilsynet om situationen i Vordingborg, som Arbejdstilsynet tidligere har besøgt uden anmærkning. Lige nu afventer en tilbagemelding fra et besøg i forbindelse med episoden den første juni. Derudover har Psykiatrien en løbende dialog med kommunerne og har siden åbningen i 2018 haft faste møder med nærpolitiet og Kriminalforsorgen om beboerne.

Tager hånd om alle problemer

For langt de fleste beboere på de særlige pladser har behandlingen et længevarende sigte. I stedet for kun at se særskilt på beboernes problemer, behandler de særlige pladser for eksempel misbrugsproblemer på lige fod med behandlingen af de adfærdsmæssige og psykiatriske hovedproblemer.

- De særlige pladser er ikke bare en almindelig psykiatrisk afdeling. Her lærer vi beboerne nogle kompetencer, der gør, at de kan klare sig bedre. Det er målet, at de kan vende tilbage til en velfungerende hverdag. Det gør man helt generelt ved, at man stabiliserer deres helbred og får nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder, som dem vi har haft i Vordingborg, siger Søren Bredkjær.

De særlige pladser blev besluttet af et flertal i Folketinget i 2017, hvorefter afsnittet i Vordingborg slog dørene op i 2018. I den seneste aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri indgår, at de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-års plan for psykiatrien. Der foretages i den sammenhæng en planlagt national evaluering af de særlige pladser i psykiatrien medio 2020.

Fakta:

Initiativer:
  • Invitation til alle medarbejdere og deres pårørende i næste uge, hvor psykiatriledelsen, afdelings- og afsnitsledelsen stiller sig til rådighed for at drøfte situationen omkring de særlige pladser og håndtere spørgsmål og usikkerheder.
  • Støtte i form af faglige ressourcer til de særlige pladser, herunder:
    • Udvidet personalefremmødet på de særlige pladser i alle vagter med en erfaren og kompetent sundhedsfaglig medarbejder fra sengeafsnit S1, så vi kan skabe tryghed og minimere brugen af eksterne vikarer og forhåbentligt fremtidig forebygge, at episoder eskalerer. Indsatsen sigter også på at styrke samarbejdet i organisationen.
    • ​Intensivering af Interventionsteamets tilstedeværelse på de særlige pladser, hvori der blandt andet indgår en sikkerhedsvagt. Det samlede interventionsteam møder op i starten af hver vagt hvor situationen/status på de særlige pladser vurderes. Lederen af teamet har kompetence til at tage konkrete yderligere initiativer i forhold til fremmødet, såfremt det vurderes nødvendigt.​

​Kontaktoplysninger for pressen:

Søren Bredkjær, lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien, 40 33 02 27
Oprettet
21.06.20
Opdateret
21.06.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52