Søg
 

Ny kræftforskning udvikler teknologi og skånsom behandling

Pressemeddelelse: Fredag d. 25. september 2015

Næstved Sygehus begynder nyt og innovativt projekt, hvor kræftpatienter skal opleve hurtigere og mere skånsom behandling med ny teknologi.

Projektet, InnoCan, åbner blandt andet et testcenter nye produkter i Næstved i samarbejde med erhvervslivet. InnoCan modtager 19 millioner kroner i støtte fra Interreg-programmet Deutschland-Danmark.

Antallet af nye kræfttilfælde stiger med 30 procent i løbet af de næste ti år. Samtidig bliver kræftbehandlingen bedre og bedre, og det betyder, at flere mennesker lever længere tid med sygdommen. Derfor skal projektet InnoCan, der står for innovativ kræftbehandling, forbedre kvaliteten yderligere i Region Sjælland.

- Vi ved, at der kommer flere patienter i fremtiden, og derfor skal vi blandt andet udvikle kortere og mere skånsomme behandlinger, da et langt forløb med kemoterapi og stråling kan have mange bivirkninger, siger Niels Henrik Holländer, ledende overlæge på onkologisk afdeling på Næstved Sygehus.

Den forventede stigning i antallet af nye kræftpatienter kommer til at lægge et pres på sygehusene i regionen. For at mindske presset arbejder InnoCan blandt andet på at give færre behandlinger samtidig med, at kvaliteten opretholdes eller forbedres.

Projektet er et samarbejde mellem en lang række aktører fra Nordtyskland, Region Sjælland og andre dele af Danmark, som har modtaget 19 millioner kroner i støtte fra Interreg-programmet Deutschland-Danmark. Det overordnede mål er at forbedre kvaliteten i kræftbehandlingen, hvor forskning, innovative ideer og et testcenter skal danne grundlaget for at nå målet.

Hjælper innovative løsninger ind i sundhedsvæsnet

InnoCan opretter et grænseoverskridende testcenter ved Næstved Sygehus og Universitetsklinikken i Lübeck, der skal arbejde tæt sammen med erhvervslivet. Her kan danske og tyske virksomheder komme med et produkt, som bliver testet igennem af personale og patienter og derefter godkendt, inden det slippes løs i resten af sundhedsvæsnet.

- Det skal gøre indgangen for virksomheder hurtigere og lettere. I dag tager det op til 15 år, fra et produkt introduceres, til det tages i brug i sundhedsvæsnet. Det er vores mål at komme ned på tre år. Virksomhederne kommer med produktet, og vi sikrer os, at det overholder alle kravene, siger Niels Henrik Holländer.

Produkterne skal gøre behandlingen bedre og nemmere for patienterne, hvis oplevelser er et fokuspunkt i projektet, og oplevelserne forbedres ved at gøre behandlingen mere skånsom. Indtil videre har InnoCan lavet aftaler med to producenter, som skal have testet deres nyudviklede produkter. Det ene måler hjerterytme, temperatur og vejrtrækning, mens det andet måler de hvide blodlegemer hjemme hos patienten selv.

Den røde tråd gennem systemet
 

Den nye teknologi kan ændre arbejdsgangene på sygehuset, og for at det fungerer så effektivt som muligt, er det vigtigt, at personalet er klar til at håndtere den nye teknologi. Det har InnoCan også taget højde for i projektet, hvor University College Sjælland er en af partnerne.

- Fremtidens sygeplejersker skal kunne håndtere teknologierne. Nu indfører vi nogle meget vigtige ting, og det skal de kunne bruge og finde troværdigt. Det er vigtigt, at projektet ikke bare slutter efter tre år. Det skal fortsætte bagefter, og derfor har vi alle interesser med i projektet, siger Niels Henrik Holländer.

Udover University College Sjælland er der partnere fra universitetssygehusene i Lübeck og Kiel og kræftregistret i Schleswig-Holstein, ligesom der på den danske side blandt andet er partnere som Odense Universitetshospital, Designskolen Kolding, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsinnovation Sjælland, der er Region Sjællands innovationscenter.

 

Fakta

  • Det samlede budget er på cirka 32 millioner kroner, heraf vil cirka 19 millioner kroner være EU-støtte.

  • Støtten gives af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Europa-Kommissionens støtteprogrammer for interregionale projekter.

     

  • InnoCans projektperiode er 3 år.

 

Billedtekst

InnoCan arbejder blandt andet for at gøre strålebehandlingen mere skånsom for patienten.


Kontaktoplysninger for pressen:

Niels Henrik Holländer, ledende overlæge onkologisk afdeling, Næstved Sygehus, tlf. 40 29 11 86

Gisela Felkl, Projektkoordinator på InnoCan projektet, tlf. 56 51 32 62

 

Billeder og dokumenter:

Stråleterpi Næstved 7.jpg

 
Oprettet
25.09.15
Opdateret
23.06.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52