Søg
 

Ny indkøbspolitik inviterer virksomheder til samarbejde

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 23. august 2016

Effektivisering og innovativt samarbejde med private virksomheder er hjørnestene i en ny indkøbspolitik for Region Sjælland, som Regionsrådet netop har vedtaget.

Med årlige indkøb i størrelsesordenen 4 milliarder kroner er der i Region Sjælland stort fokus på effektive indkøb. Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, glæder sig over, at regionens nye indkøbspolitik stiller skarpt på vigtigheden af at styrke det innovative samarbejde med private virksomheder.

- Vi vil være blandt de bedste til offentligt indkøb. Det har da også altid i Region Sjælland været en prioriteret opgave at sikre konkurrenceudsættelse og skabe offentlige effektiviseringer i vores indkøb. I den proces har vi naturligvis også samarbejdet med private leverandører. Men nu har vi fået en klar politik, som tænker dialog, kvalitet og innovation ind i vores indkøb på en klar og markant måde, siger Jens Stenbæk.

Udvikler nye løsninger

Indkøbspolitikken lægger for eksempel også op til samarbejder, hvor regionen og private virksomheder i fællesskab udvikler nye løsninger.

- På vores sygehuse i Region Sjælland arbejder vi hele tiden med at lære af vores erfaringer, være på forkant med udviklingen og tage nye løsninger i brug. Vi kan som sundhedsvæsen bringe vores viden og indsigt i spil, mens virksomhederne har kendskab til teknologi, marked og produktionsapparat. Det er det samspil, som vi nu styrker med endnu mere fokus på dialog og innovation. Det kommer både virksomhederne og Region Sjælland til gode. Men vigtigst af alt kommer det patienterne til gode, siger Jens Stenbæk.

Én indgang

Som en udløber af arbejdet med den nye indkøbspolitik er der allerede tager konkrete skridt til at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Regionsrådet har skabt "En indgang" for erhvervslivet som indebærer, at alle virksomheder der har et innovativt produkt eller en service til Region Sjælland, kan henvende sig ét sted og få den rette hjælp hurtigst muligt. Den nye indkøbspolitik lægger også vægt på, at Region Sjælland skal blive bedre til at følge op på samarbejdet med leverandørerne, når udbuddet er slut og varerne er leveret.

- Ved at styre dialogen med leverandørerne endnu tættere i den efterfølgende proces, kan vi af vores evalueringer se, at vi vil kunne få endnu mere ud af vores kontrakter. Det handler om, at vores indkøb skal give mest muligt værdi for borgerne i Region Sjælland. Indkøbspolitikken angiver retningen, og vi ser frem til, at vores dygtige medarbejdere nu vil indfri de ambitiøse mål – til glæde for borgerne, patienterne og brugerne i regionen, siger Jens Stenbæk.

Samarbejde med regioner

Jens Stenbæk peger på, at den nye indkøbspolitik også har fokus på effektive udbud i samarbejde med de øvrige regioner. Økonomiaftalen, som regionerne har indgået med regeringen, indebærer, at regionerne skal spare 1,5 milliard kroner på fælles indkøb frem mod 2020. Heraf har Region Sjælland allerede indarbejdet 150 millioner kroner i besparelser i budgettet i Region Sjælland i årene frem.

- Vi deltager i Region Sjælland aktivt i en lang række udbud sammen med de andre regioner. Det er også med til at sikre, at vi hele tiden får den bedste konkurrenceudsættelse og de største besparelser i vores indkøb, siger Jens Stenbæk.

Den nye indkøbspolitik afløser en politik fra 2011 og er udarbejdet i en proces, hvor også en række eksterne interessenter har deltaget. Bl.a. en brancheforening har medvirket, ligesom erfaringer fra Region Skåne er indgået i evalueringen af regionens indkøbspolitik


 

Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland: Mobil 20 37 11 98

 
Oprettet
23.08.16
Opdateret
23.08.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52