Søg
 

Nationalt videnscenter for knoglesundhed oprettes på Sjællands Universitetshospital

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 04. september 2018

Kun to ud af ti personer med knogleskørhed bliver diagnosticeret og kommer i behandling. Den statistik vil et nyt nationalt videnscenter for knoglesundhed komme til livs. Det sker takket være en donation på 10 millioner kroner fra Ellab-fonden.

550.000 mennesker lider af osteoporose, som i folkemunde kaldes knogleskørhed. Langt størstedelen ved ikke, at de har sygdommen og opdager den først efter flere brud på for eksempel håndled, hofte eller skulder. Og når først patienten har haft brud, er risikoen for flere brud større.
 
Et nationalt videnscenter for knoglesundhed oprettes på Sjællands Universitetshospital for at skabe ny viden og forskning på området, der kan forbedre opsporing, udredning og behandling af patienter med osteoporose.
 

Systematisk opsporing

Videnscenteret skal blandt andet arbejde for, at flere patienter med osteoporose bliver diagnosticeret og kommer i behandling.
- Vi har klare faktorer for, hvornår man er i risikogruppen. Alligevel er det kun hver femte med sygdommen, der bliver diagnosticeret og behandlet, siger overlæge Mette Friberg Hitz fra Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge, som er initiativtager til og leder af videnscenteret.
- Videnscenter for Knoglesundhed skal arbejde for en bedre systematisk opsporing af patienter, der har haft brud, og samtidig formidle risikofaktorerne, så flere bliver undersøgt, og vi får forebygget, at sygdommen udvikler sig, udtaler Mette Friberg Hitz.
Centeret skal også udarbejde retningslinjer for, hvordan udredning og behandling organiseres bedst på tværs af sektorer, samt sikre evidensbaseret viden om effekt af rehabilitering for patienter, der har haft brud.
 

Ensartet indsats

Oprettelsen af Videnscenter for Knoglesundhed er sket i samarbejde med Osteoporoseforeningen, som ser det nationale center som et vigtigt aktiv for patienter med osteoporose:
- Selvom Danmark er et lille land, er indsatsen for at opspore knogleskørhed og den tilgang, man har til behandling og uddannelse af osteoporosepatienter meget forskellig og helt afhængig af, hvor man tilfældigvis bor. Det er ikke rimeligt, og det er bl.a. det, videnscentrets forskning og tætte samarbejde på tværs af geografi og faggrupper skal rette op på, fortæller Ulla Knappe, landsformand i Osteoporoseforeningen.
 

Donation på 10 millioner

Det nationale center er kommet til via en donation på 10 millioner kroner fra Ellab-fonden, som prioriterer at støtte folkesygdomme, som trænger til særligt fokus. Pengene, der løber over fem år, skal bruges til at opbygge det nationale center, hvis viden og forskning kommer hele landet til gavn. 
- Vi samler specialister på tværs af regioner. Resultaterne skal være evidensbaseret, og vi skal skabe ringe i vandet med den viden, vi får.
Centeret består af en faglig styregruppe med eksperter i knogler landet over. Derudover samarbejder centeret med Osteoporoseforeningen, Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Kommunikation på Roskilde Universitet. 

PRESSE-INVITATION

 

Åbning af center 6. september

Videnscenter for knoglesundhed åbner den 6. september 2018, og der vil være åbningsarrangement med mulighed for pressedeltagelse kl. 10-12 på Sjællands Universitetshospital i Køge, indgang 2. Her vil bl.a. centerleder Mette Friberg Hitz, Ellab-fonden, Osteoporoseforeningen samt hospitalsdirektør Henrik Villadsen være til stede.
 
PROGRAM  
Kl. 10-11.30
Velkommen til Sjællands Universitetshospital -Sygehusdirektør, bestyrelsesformand, Henrik Villadsen,
Videnscenter for Knoglesundhed - Centerleder, overlæge, ph.d, klinisk lektor Mette Friberg Hitz
Osteoporose og udfordringer  - Professor, overlæge, dr.med, ph.d., Bente Langdahl
FLS og tidlig behandling - Specialansvarlig overlæge, ph.d. Jens-Erik Beck Jensen
Når patienten får brud - Professor, dr.med, ph.d. Stig Brorson
Folkesundhed og interventionsforskning - Strategisk leder og center koordinator, seniorforsker, phd., cand.scient,san.publ., Rikke Fredenslund Krølner
Strategisk kommunikation - Lektor, ph.d., studieleder Ib Tunby Guldbrandsen
National handleplan - Overlæge, dr.med, bestyrelsesmedlem Lars Hyldstrup
 
Kl. 11.30 - 12.00 - Reception
 

 
Billedtekst
Centerleder Mette Friberg Hitz: - Videnscenter for Knoglesundhed skal arbejde for en bedre systematisk opsporing af patienter, der har haft brud, og samtidig formidle risikofaktorerne, så flere bliver undersøgt, og vi får forebygget, at sygdommen udvikler sig.
   
Foto
 

​Kontaktoplysninger for pressen

Mette Friberg Hitz, overlæge på Medicinsk Afdeling, Endokrinologi, Sjællands Universitetshospital, samt leder af Videnscenter for Knoglesundhed, mefh@regionsjaelland.dk ,23 32 80 56

Amanda Juhl, kommunikationskonsulent, Sjællands Universitetshospital, 
aaju@regionsjaelland.dk, 93 56 79 44

 
Oprettet
06.09.18
Opdateret
06.09.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52