Søg
 

Næstved Sygehus bruger patientens egne celler i kampen mod kræft

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 10. september 2013

Næstved Sygehus har fået sit eget højteknologiske Stamcellelaboratorium, især til gavn for kræftpatienter.

Stamcellebehandlingen er forudsætningen for, at patenter med blodkræftsygdomme kan behandles med højdosis kemoterapi. Det er patientens egne stamceller, der anvendes i kampen mod kræften.

Det nye Stamcellelaboratorium betyder, at Region Sjælland nu selv overtager den avancerede håndtering og nedfrysning af stamceller, der hidtil er foregået på Rigshospitalet.

- Region Sjælland kan og vil selv! Vi skal også tilbyde det svære og specialiserede, så vi kan behandle vores egne patienter selv, fastslår formanden for Regionsrådet, Steen Bach Nielsen.Det er i første omgang patienter med blodkræft, som får glæde af den nye behandling. Blodkræftpatienterne kan have gavn af ekstraordinært høje doser kemoterapi, som kan være et særdeles effektivt våben i kampen mod kræft. Desværre nedbryder kemoterapien ikke kun kræftcellerne, men angriber også patientens knoglemarv. For at genopbygge knoglemarven behandles patienterne med deres egne stamceller, som er ”høstet” forud for kemoterapien.

- Stamcellerne skal fryses ned, så de kan opbevares, imens kemoterapien finder sted, fortæller overlæge, cand. scient. Susanne Gjørup Sækmose.For at kunne overleve nedfrysningen, skal stamcellerne tilsættes en særlig opbevaringsvæske. Denne tilsætning skal ske yderst skånsomt i et lukket og fuldstændigt rent miljø. Det foregår i laboratoriets inderste rum, der er beskyttet af et dobbelt slusesystem med overtryk, så bakterier udefra ikke følge med personalet ind.

- Derefter bliver stamcellerne langsomt frosset ned, så vi kan opbevare dem ved minus 195 grader over flydende kvælstof. Dermed kan cellerne overleve, indtil patienten igen har brug for dem til at danne ny knoglemarv efter den hårde kemoterapi, forklarer Susanne Gjørup Sækmose.Behandlingen af blodkræftpatienter med højdosis kemoterapi og stamceller foregår i tæt samarbejde med Hæmatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus - regionens specialafdeling for blodkræft - hvor patienterne er indlagt under behandlingen.

Stamcellelaboratoriet, der har kostet 5,5 millioner kroner, skal også anvendes til forskning i, hvordan menneskets egne stamceller kan bruges til at udvikle nye behandlinger.

 

Billedtekster:

Foto 1 (9495): Formand for Regionsrådet Steen Bach Nielsen indvier her Stamcellelaboratoriet på Næstved Sygehus, assisteret af overlæge Susanne Gjørup Sækmose. Den gyldne saks stammer i øvrigt fra den kongelige indvielse af Transfusionscentret i 2008 ved prins Henrik og kronprins Frederik. Foto: Gert Ellegaard

Foto 2 (9530): Her et kik ind gennem en glasvæg til den inderste del af Stamcellelaboratoriet, fremvist af bioanalytiker Rudi Thomsen. Personalet skal gennem et dobbelt slusesystem for at komme ind i det rene rum, hvor stamcellerne tilsættes et frysemedium, så de kan tåle nedfrysning til minus 196 grader uden at gå i stykker. Foto: Gert Ellegaard

Foto 3 (9470 og 9500): Overlæge Susanne Gjørup Sækmose viser de store tanke med flydende kvælstof, hvor de nedfrosne stamceller opbevares ved minus 195 grader. Foto: Gert Ellegaard

 


 

Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, 30 61 64 46

Overlæge, cand.scient. Susanne Gjørup Sækmose, 24 76 40 83

 

Billeder:

Foto 1: DSC_9495.jpg
Foto 2: DSC_9530.jpg
Foto 3: DSC_9470.jpg og DSC_9500.jpg

 
Oprettet
10.09.13
Opdateret
10.09.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52